logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME KAPSAMINDAKİ KADROLARA KİMLER SINAVSIZ ATANIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

gorevde-yukselme5Görevde yükselme ve unvan değişikliği düzenlemeleri kapsamındaki görevlere atanabilmek için, açılacak sınavlara girilmesi ve duyurulan boş kadro sayısı ölçüsünde başarılı olunması gerekmekle birlikte, bazı koşulları taşıyanların söz konusu görevlere sınavsız atanması da mümkündür.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamalar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaların sınavla olacağını hüküm altına alırken, bazı görevlere yapılacak atamaları Yönetmelik kapsamı dışında bırakmıştır. Öte yandan, Yönetmeliğin kapsamında yer alan görevlerden bazılarına, sınav şartı aranmadan görevde yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atanma imkanı da getirilmiştir.

Ancak Yönetmelikte sınavsız atama yapılabileceği öngörülen durumlara ilişkin gerekli koşulları taşıdıkları halde, sınava girmeden atanmak isteyen memurların taleplerinin kurumları tarafından karşılanmadığı ve sınava girmelerinin istendiği de görülebilmektedir.

Sınavsız atamaya imkan veren hükümler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde, Yönetmelik kapsamındaki görevlere sınavsız atanmaya dair hükümlere de yer verilmiştir. Yönetmelikte;

*Müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamalar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaların, yapılacak sınavların sonucuna göre olacağı, 

*Kapsamdaki görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresinin, alt görevlerde bulunma süresi ile disipline ilişkin şartların ve diğer hususların kurumlar tarafından çıkaracak özel yönetmeliklerle belirlenebileceği,

*Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara sınav şartı aranmadan naklen atama yapabileceği,

*Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların haklarının saklı olduğu,

*Doktora öğrenimini tamamlamış olan memurların, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle kazanılan görevlere atanabileceği

belirtilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından genel Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan özel yönetmeliklerde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

Kurumların uygulaması

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin genel ve özel yönetmeliklerde, ilgili mevzuatları uyarınca daha önce kazanılmış unvanlara ilişkin hakların saklı olduğu, ayrıca naklen atamalarda ve doktora öğrenimini tamamlamış olanların unvan değişikliğinde sınav şartının aranmayacağı açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen, bu kapsamdaki memurların sınavsız atanma talepleri bazı kurumlar tarafından çeşitli gerekçelerle reddedilmekte ya da görevde yükselme/unvan değişikliği sınavı sonucuna göre haklarında işlem yapılabileceği belirtilmektedir.

Yönetmeliklerin sınavsız atanmaya imkan veren düzenlemelerini memurunyeri.com olarak baktığımızda;

*Daha önce bulundukları görevlere eşit ya da alt görevlere atanmak isteyen memurların,

*Lisans eğitimi ile kazanılacak görevlere unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyen doktora yapmış memurların

taleplerinin, atanmak için aranan diğer şartları da taşıyor olmaları ve kurumların hizmet ihtiyacı çerçevesinde boş kadro bulunması kaydıyla, ilgisine göre görevde yükselme ya da unvan değişikliği sınavı şartı ileri sürülmeksizin, kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.