logo yeni

MEMURLARIN TOPLU EYLEM VE HAREKETTE BULUNMALARI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

toplu-eylemKamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının, toplu eylem ve harekette bulunmak suretiyle kamu hizmetlerinde aksamaya sebep oldukları da ileri sürülebilmektedir.

657 sayılı Devlet memurları Kanunu “Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı” başlıklı maddesinde, “Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.” demiştir.

Toplu eylem ve hareket yasağı

657 sayılı Kanunda yer alan hükme göre;

**Memurların kasıtlı olarak memurluktan birlikte çekilmek (istifa etmeleri) suretiyle kamu hizmetlerinde aksamalara sebep olmaları yasaklanmıştır.

**Memurların kasıtlı olarak birlikte göreve gelmemek suretiyle kamu hizmetlerinde aksamalara sebep olmaları yasaklanmıştır.

**Göreve gelmiş olan memurların, birlikte hareket ederek ve kasıtlı olarak Devlet hizmetlerini ve işlerini yavaşlatmak suretiyle kamu hizmetlerinde aksamalara sebep olmaları yasaklanmıştır.

Yasağa aykırı hareketin cezası

Kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyen, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayan, yasakladıkları işleri yapan Devlet memurları hakkında verilecek disiplin cezaları, işlenen fiilin niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde beş farklı şekilde düzenlenmiştir.

Disiplin cezaları arasında en ağır caza olarak “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası düzenlenmiş ve Kanunun 125/E maddesinde Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren fiil ve haller tek tek sayılmıştır.

657 sayılı Kanunun 125/E maddesindeki fiil ve haller arasında “a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak” da yer almıştır.

Toplu eylem ve hareket her zaman ceza gerektirir mi?

Memurlar tarafından yapılan her toplu eylem ve hareketin, “toplu eylem ve hareket yasağı” kapsamında sayılmayacağını memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Çünkü 657 sayılı Kanun hükümlerine baktığımızda, sadece Kanunun 125/E/a maddesinde sayılan sebeplerden dolayı toplu olarak göreve gelmeyen memurlara disiplin cezası verilebileceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, memurun toplu eylem ve harekete katılması 657 sayılı Kanunda yasaklanmış olmakla birlikte, toplu eylem ve hareketlerin sadece bazıları için disiplin cezası öngörülmüş olduğundan, yapılan her toplu eylem ve hareketin ceza gerektirmeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Öte yandan, disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil veya hallerden amirlerin takdirine açık ve esnek nitelikte olanlardan hareketle, toplu eylem ve hareketlerin tümü için disiplin cezası verilmesi de amirler tarafından gündeme getirilebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.