logo yeni

calisanlar2 copy

EK ÖDEME YERİNE DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

maas3Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli personel kanunlarına tabi olarak görev yapanlardan, benzer kadro ve görevlerde olanlar arasındaki ücret dengesini sağlamak düşüncesiyle, “ek ödeme” uygulaması getirilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeyle, kendilerine ek ödeme yapılacağı belirtilen personelden bazılarına bu ödemenin döner sermeye bütçesinden yapılması ve ayrıca döner sermayeden pay alan personele de ek ödeme yapılmaması hükme bağlanmıştır.

Ek ödeme kapsamındaki personel

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemede;

**Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alan personele,

**Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alan personele,

**399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) Sayılı Cetvelde yer alan pozisyonlardaki sözleşmeli personele,

**Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara

“ek ödeme” yapılması hükme bağlanmıştır.

Ek ödeme yapılmayacak olan bazı personel 

Ek ödeme düzenlemesine göre;

1-Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatları dışında görev yapan ve kendilerine döner sermayeden ek ödeme yapılan personele,

2-Yükseköğretim kurumlarında görevli personelden, kendilerine döner sermayeden ek ödeme yapılan;

* Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim üyesi,  öğretim görevlileri ve diğer öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele,

*Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterler ile döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına,

3-Adli Tıp Kurumunda görevli olup döner sermayeden ek ödeme alan personele,

4-Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan  Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki personele,

5-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan ithalat ve ihracat, giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten ve kendilerine fazla çalışma ücreti ödenen, memurlar ile 4/B sözleşmeli  personele,

6-Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve SGK sağlık kurullarında çalışan ve kendilerine ek ödeme yapılan,  sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele,

7-Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev yapan ve kendilerine ek ödeme yapılan tabiplere

ek ödeme yapılmamaktadır.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin ek ödemeleri ise, ilgili döner sermaye bütçelerinden karşılanmaktadır.

Ancak, kendilerine ek ödeme yerine döner sermayeden ödeme yapılan personele yapılacak olan ödemenin net tutarı, 375 sayılı KHK’da kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödemelerin net tutarından az olmaması gerekmektedir.

Ek ödeme ve döner sermayeden yapılan kesintiler

375 sayılı KHK kapsamında yapılan ek ödemelerden, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda döner sermaye ücretlerinin vergiden istisna olduğuna dair herhangi bir hükmün yer almaması nedeniyle, bu ödemelerden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Vergi kesintisi ek ödeme ve döner sermaye miktarı eşitliğini bozar mı?

Döner sermaye ödemesi yapılan personele yapılacak ödemenin net miktarının en az, kadro veya görev unvanı ya da pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödemelerin net tutarı kadar olması gerekmektedir.

Ancak, döner sermaye ödemelerinden Gelir Vergisi kesilmesi ve ilgili personelin gelir vergisi matrahının bu nedenle erken yükselmesi nedeniyle ek ödemeden yararlanan emsal personele göre daha erken aylarda yüksek oranda Gelir Vergisi kesilmesi ve bu nedenle de aylık net ücretin daha çok azalması durumuyla karşılaşılmaktadır.

Ek ödeme, personel arasında ücret eşitliğini sağlamayı amaçlarken, ek ödemelerini döner sermaye bütçesinden alan personel aleyhine bir durumun ortaya çıkmasının, ilgili düzenlemelerin amacına aykırı olacağını memurunyeri.com olarak belirtmek isteriz. Bu nedenle, döner sermayeden yararlanan personelin, ek ödemeden yararlanan emsal personelden daha düşük aylık ücret alması gibi bir durumla karşılaşılması halinde, aradaki farkın ilgili personele ayrıca ödenmesini sağlayacak bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı uygulaması

Uygulamada bazı kurumların konuya farklı şekillerde çözüm bulmaya çalıştığı da görülebilmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı yıllık mahsuplaşmaya giderek, döner sermaye ödemesinin Gelir Vergisine tabi olmasından dolayı, ek ödeme alan emsal personele göre eksik ödeme yapılan personele, aradaki farkı ödemektedir. Ancak, aylık olarak eksik ödenen tutarların yıl sonunda topluca ödenmesi uygulamasının da doğru olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ve ek ödemeleri döner sermayeden karşılanan personel ile ilgili olarak ilgili birimlere gönderilen “Yıllık Mahsuplaşma” konulu bir yazıda özetle şöyle denilmiştir.

“… mali yıl sonunda personelin almış olduğu net ödeme tutarı (maaş + ek ödeme), Bakanlığımız harici diğer kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarının kıyaslanması ve az olması halinde aradaki farkın personele ödenmesi gerekmektedir.”

Söz konusu yazı için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.