logo yeni

calisanlar2 copy

MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI VE SONUÇLARI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

isten-atilmaKamu görevlilerinin meslekten çıkarma veya diğer adıyla meslekten men cezası ile cezalandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bu ceza genelde “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile karıştırılırken, aslında bu ikisi arasında kesişen ve ayrışan alanlar bulunmaktadır.

Memurunyeri.com olarak meslekten çıkarma cezasını, kuralları belirlenmiş ve genellikle yoğun ya da özel bir eğitim sonucu kazanılan bilgi ve becerilere dayalı olarak yapılan bir mesleğin icrasının geçici ya da süresiz olarak durdurulması şeklinde tanımlayabiliriz.

Meslekten çıkarma cezası tüm devlet memurlarını ilgilendirir mi?

Devlet memurlarına uygulanacak disiplin cezaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılarak düzenlenmiş ve bunların arasında meslekten men cezasına yer verilmemiştir.

Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi bazı meslek grupları, yaptıkları işin ve gördükleri vazifenin niteliği gereğince belli tutum ve davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Aksi takdirde o mesleği icra etmeleri doğru görülmediğinden “meslekten ihraç” şeklindeki disiplin cezası o mesleklerin ilgili hukuki metinlerinde ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır. Örneğin polis, sağlık mensubu, imam gibi mesleklerde bulunanlar için bu ceza kendi hukuki metinleri içinde düzenlenmiş, böylece bu ceza ile tecziye edilen meslek mensuplarından bazıları sadece kamuda değil özel sektörde dahi o mesleği icra etme yetkisine sınır getirilmiştir.

Meslekten çıkarma cezasına Emniyet Hizmetleri ve Din Hizmetleri Sınıfından örnekler

Meslekten çıkarma cezası Emniyet mensupları için 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 82 inci maddesinde “Meslekten Çıkarma: Memurun, Emniyet Örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlama gereğince, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde emniyet mensubu bir personelin meslekten ihracına neden olacak tutum ve davranışlar sayılmıştır. Meslekten atılma şeklindeki cezai müeyyideyi gerektiren bu davranışları şu örnekler verilebilir:

-Amir veya üstlerini dövmek veya tehdit etmek.

-Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza geçme, ırza tasaddi, sahtecilik, kalpazanlık, kasden adam öldürme, veya bu suçları işlemeye teşebbüs etmek, emniyeti, suiistimal, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira,

-Yetkisini veya nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak,

-Dosyaları ve yazılı kağıtları veya örneklerini yetkisiz kişilere vermek, verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak,

-Korunması veya götürülmesiyle görevli olduğu sanık veya suçlunun kaçmasına bilerek ve isteyerek olanak vermek,

Meslekten çıkarma cezası polis memurlarında olduğu gibi her zaman hukuki metinlerde net bir şekilde düzenlenmemiş olabilir. Örneğin imamlar için net bir cezai tanımlama yapılmamışken, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde imamlar için “… itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.” şeklinde özel bir şart konulmuştur. Mesleğe girdikten sonra bu şartı kaybettiği düşünülen meslek mensupları için meslekten çıkarma niteliğinde bir ceza uygulanabilmektedir. Bu şekilde imamlara uygulanan göreve son verme işlemi, 657 sayılı Kanunun 98/b maddesinde dayansa da “Devlet memurluğundan çıkarma” şeklinde bir ceza değil, meslekten men niteliğinde bir cezai işlemdir.

Meslekten çıkarma cezası alan memur tekrar memuriyete atanabilir mi?

Yazının başında da belirttiğimiz gibi meslekten çıkartma cezası, Devlet memurluğundan çıkarma cezasından farklıdır ve sadece o mesleğin icrasına engel olmaktadır. Dolayısıyla meslekten çıkarma cezası alan bir kişinin yeniden memuriyete atanması mümkün bulunmaktadır. Ancak meslekten çıkarma cezası almasına neden olan tutum ya da davranışın, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan ve memuriyete girmek için gerekli olan şartlara aykırılık taşımaması gerekmektedir.

Konuyu örnekle açıklamak gerekirse, gayri-meşru ilişkiye giren bir imam, meslekten çıkarma cezası alsa bile, bu cezaya sebep olan eylem Devlet memuriyetine girmeye engel teşkil etmediğinden diğer memuriyet kadrolarına atanmasına engel bulunmamaktadır.

Ancak rüşvet suçundan dolayı meslekten men cezası almış olan bir polis memurunun, rüşvet suçunun 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince memuriyete engel teşkil etmesi sebebiyle tekrar devlet memuriyetine atanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.