logo yeni

calisanlar2 copy

UZUN SÜRELİ HASTALIK İZNİ KULLANMAK ADAY MEMURLUK DÖNEMİNİ NASIL ETKİLER?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

hastaAday memur olarak görev başlayanların, asil memurluğa atanıncaya kadar geçecek dönem içerisinde uzun süreli hastalık izni kullanmaları, asil memurluğa atanma durumlarına etkisi konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Memuriyete giriş ve adaylık dönemi ile asil memurluğa geçişe ilişkin hususlar ile memurların hastalık izinleri konusu 657 Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Aday memurluğa ilişkin bazı düzenlemeler

Kanunda yer alan düzenlemelere göre;

**Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamamaktadır.

**Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şart koşulmaktadır.

**Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilmektedir.

Hastalık iznine ilişkin bazı düzenlemeler

Kanuna göre Devlet memurlarına, haklarında düzenlenecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarında 18 aya kadar, diğer hastalıklarında ise 12 aya kadar izin verilebilmektedir.

İzin sürelerinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurların izinleri ise aynı süreler kadar uzatılabilmektedir. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memurlar hakkında ise emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.

Aday memurun uzun süreli hastalık izni kullanması

Devlet Memurları Kanunundaki aday memuriyet ve hastalık izni düzenlemelerini memurunyeri.com olarak birlikte değerlendirdiğimizde;

*Adaylık süresinin en çok 2 yıl olabileceği,

*Hastalık izni kullanılan dönemlerde memurların (aday veya asil memur) aylık ve özlük haklarının korunacağı,

*Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkları sebebiyle memurlara (aday veya asil memur) hastalığın durumuna göre 36 aya kadar hastalık izni verilebileceği,

*Adaylık devresi içerisinde veya sonunda aday memurun görevine son verilmesini gerektirecek haller arasında, kullanılan hastalık izinlerinden kaynaklı herhangi bir sebebin bulunmadığı

anlaşıldığından, hastalık izni kullanması nedeniyle 2 yıllık adaylık dönemi içerisinde adaylık eğitimini ve/veya stajını tamamlayamayan aday memurlar için, 2 yıllık sürenin sonunda artık adaylıktan söz edilemeyeceğini ve artık bu personel hakkında aday memurlara ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanamayacağını düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.