logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI KİMİN İZNİNE BAĞLIDIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

disiplin4Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma açılması, bazı makamların izin vermesi şartına bağlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yerine getiren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı haklarında yargılama yapılabilmesi için soruşturma açılmasına gerek duyulduğu hallerde, soruşturma izninin hangi makamlar tarafından verileceği ile soruşturma iznine ilişkin diğer hususlar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda belirlenmiştir.

Soruşturma izni

Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin soruşturma izni alınmasını gerektiren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde, ilgili kamu çalışanı hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makamdan soruşturma izni isterler.

Soruşturma izni vermeye yetkili makam, kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararını, suçun işlendiğinin öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde 15 gün daha uzatılabilir.

Soruşturma izni vermeye yetkili makamlar

Görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı haklarında yargılama yapılabilmesi için soruşturma açılması istenen kamu görevlilerinden bazıları hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan makamlar şunlar:

*İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam tarafından,

*İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali tarafından,

*Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi tarafından,

*Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri tarafından,

*Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan tarafından,

*Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından,

*Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı tarafından,

*Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı tarafından,

*İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi tarafından,

soruşturma izni kararı verilir.

Bu amirlerin görevleri başında olmadıkları durumlarda, soruşturma izni kararı vekilleri tarafından verilir.

Soruşturma izni vermeye yetkili makamlar, memur veya kamu görevlisinin suçu işlediği tarihteki görevi esas alınarak belirlenir.

Öte yandan, ast ve üst memurların aynı suça birlikte karışmış olmaları halinde, soruşturma izni üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

Soruşturma izninin verilmemesi

Soruşturma izni vermeye yetkili olan makam tarafından soruşturma izninin verilmemesi durumunda, bu karar karşı Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi tarafından itirazda bulunulabilir.

İtiraz, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde, (soruşturma iznini vermeyen makama göre) Danıştay 2. Dairesine ya da soruşturma izni vermeyen makamın yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine yapılır.

İtirazın kabul edilmesi halinde, dosya yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığı da hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.