logo yeni

calisanlar2 copy

DİLEDİKLERİ ANDA İSTİFA EDEMEYECEK OLAN MEMURLAR

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

istifaDevlet memuriyetine girmiş olanlara, memuriyetten çekilme yani istifa hakkı da tanınmış olmakla birlikte, bazı memurlar için bu hakkın kullanımı bazı şartlara bağlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların kurumlarına yazılı olarak müracaat etmek suretiyle her zaman memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceklerini hüküm altına almıştır.

Ancak bazı durumlarda, memur istifa etmek için kurumuna müracaat etse bile memuriyetten ayrılamamaktadır. Bu durumlarda, görevinden ayrılabilmesi için gerekli koşullar oluşmadan görevini bırakan memurun bazı yaptırımlarla karşılaşması söz konusudur.

İstifa eden memurun görevinden ayrılması

**İstifa etmek isteyen memurun, yerine atanan kimsenin göreve başlamasına veya istifa isteğinin kabul edilmesine kadar görevine devam etmesi gerekir.

Bu şarta uymadan görevini bırakanlar bir yıl geçmeden memuriyete dönemezler.

Öte yandan, istifa başvurusu sonrası göreve devam edilmesi zorunlu olan sure en fazla bir ay olup, olağanüstü mazeretleri sebebiyle istifa edenlerin bir ay beklemesine ise gerek yoktur.

**Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapan memurlar, yerine atanacak olanlar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Bu duruma uymadan görevlerini bırakan memurlar, hiçbir şekilde bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar. Bu memurların mali ve cezai sorumlulukları da söz konusu olabilir.        

**İstifa eden Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar.

Devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan görevlerini bırakanlar, 3 yıl geçmedikçe Devlet memurluğuna yeniden dönemezler.

Hangi memurların devir ve teslim yükümlülüğünün olduğu ile devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler ise “Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir Ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

Devir ve teslim yükümlülüğü olan memurlar

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir Ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre üzerlerine kayıtlı;

-Para ve para hükmünde kıymetler bulunan,

-Ayniyat, demirbaş, taşınmayan mal ve bunlara ait belge bulunan,

-Pul ve kıymetli evrak (210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre kıymetli evrak sayılanlar) bulunan,

-Tahsil, tediye ve mahsuba esas teşkil eden ve ispata yarayan evrak, kullanılmış veya kullanılmamış makbuzlar bulunan,

-Görevi ile ilgili her türlü evrak, hesap ve defter bulunan

memurlar, devir ve teslim ile yükümlü tutulmuşlardır.

Devir ve teslimde süre

Yönetmeliğe göre, devir ve teslim yükümlülüğü olan memurların;

-Üzerlerine kayıtlı bulunan mal veya kıymetli evrakları, yerlerine asaleten veya vekaleten atananlara ya da yetkili amirce görevlendirilecek bir memura 30 günü aşmamak şartı ile amir tarafından belirlenecek süre içinde devir ve teslim etmeleri zorunludur.

-Devir ve teslim süresi, savaş halinde ve olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğranılan yerlerde, yetkili amir tarafından bir aya kadar uzatılabilir.

-Belirlenen devir ve teslim süresinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tamamlamaları durumunda, yetkili amirlerine haber vererek görevlerini bırakmaları mümkündür.

Öte yandan, hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların devir ve teslim süresi 30 gün, sayman mutemetlerinin ise 15 gün olarak belirlenmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.