logo yeni

DİSİPLİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HANGİ SÜRELERİ BİLMEK GEREKİR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

zaman657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurlar hakkında yürütülecek disiplin işlemleriyle ilgili olarak, disiplin amirleri ve memurlar tarafından bazı sürelere uyulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Mevzuatta emredilen ödevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayan, yasaklanan işleri yapan Devlet memurlarına, işledikleri fiil veya halin niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin amir veya kurulları tarafından çeşitli disiplin cezaları verilebilmekle birlikte, disiplin işlemleri konusunda belirlenmiş olan sürelere uyulmadığı durumlarda; soruşturma açılamaması, ceza verilememesi, savunma ve itiraz hakkının kullanılamaması gibi durumlarla karşılaşılması da söz konusu olabilmektedir.

657 sayılı Kanuna tabi memurlar hakkında geçerli olan disiplin hükümleriyle ilgili süre kurallarından bazılarını şu şekilde sayabiliriz:

Soruşturmaya ilişkin süreler

-Uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanması gerekir. Bu süre geçtikten sonra soruşturmaya başlanamayacağı gibi, başlansa bile bu soruşturmaya istinaden memura disiplin cezası verilemez.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanması gerekir. Bu süre geçtikten sonra kovuşturmaya başlanamayacağı gibi, başlansa bile bu kovuşturmaya istinaden memura disiplin cezası verilemez.

Savunmaya ilişkin süreler

Disipline aykırı fiil veya hali olduğu değerlendirilen Devlet memurlarına, savunmaları alınmadan disiplin cezası verilemez.

Savunmasını yapabilmesi için memura, soruşturmayı yapan kişi veya yetkili disiplin kurulu tarafından 7 günden az olmamak üzere süre verilir. Bu sürenin 7 günden az olması, memura savunma hakkı tanınmadığı anlamına gelirken, en az 7 gün olarak verilen süre içerisinde savunma yapmayan memur da savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezaya ilişkin süreler

**Herhangi bir disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde, herhangi bir sebeple memur hakkında disiplin cezası verilmemesi durumunda, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar ve söz konusu fiil veya halden dolayı memura başka bir disiplin cezası verilmesi de mümkün olmaz.

**Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, disiplin amirleri memur hakkında gerekli disiplin cezasını verirler.

Ancak, burada sözü edilen 15 günlük sürenin, disiplin amirinin görevini yerine getirirken uyması gereken bir süre kuralı olduğu değerlendirildiğinden, bu sürenin aşılmış olmasının, disiplin cezasının verilmesini etkilemeyeceği değerlendirilmektedir. Görevini süresi içerisinde yapmayan amir hakkında ayrıca işlem yapılması da mümkündür.

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasından itibaren, soruşturma dosyası 15 gün içerisinde yetkili disiplin kuruluna gönderir ve disiplin kurulu soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde konuya ilişkin kararını verir.

Ancak, burada sözü edilen 15 ve 30 günlük sürelerin, disiplin amiri ve disiplin kurulunun görevini yerine getirirken uymaları gereken bir süre kuralı olduğu değerlendirildiğinden, bu sürelerin aşılmış olmasının, disiplin cezasının verilmesini etkilemeyeceği değerlendirilmektedir. Görevini süresi içerisinde yapmayan amir ve disiplin kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapılması da mümkündür.

İtiraza ilişkin süreler

-Haklarında uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezası verilmiş olan Devlet memurları, ceza kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bu cezaya karşı ilgili disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

-Haklarında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş olan Devlet memurları, ceza kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bu cezaya karşı ilgili yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

-Disiplin cezalarının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili disiplin kuruluna itirazda bulunmayan memurların itiraz hakkı ortadan kalkmaktadır. Ancak, verilmiş olan her türlü disiplin cezasına karşı idari yargıda dava açılması da mümkündür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.