logo yeni

MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE MEMUR HASTANEYE NASIL GİDER?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

hasta2Hastalanan memurların mesai saatleri içerisinde sağlık kuruluşlarına gitmelerinin gerektiği hallerde, kurumlarından izin almalarının gerekip gerekmeyeceği ile izin almalarının gerekmesi halinde ise bu izni nasıl alacaklarına ilişkin belirsizlikler çeşitli sorunlara sebep olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenecek hastalık raporlarında belirtilen süreler kadar hastalık izni verilebileceğini hükme bağlarken, memurların hastalık sebebiyle kullanabilecekleri başka izin hallerinden söz etmemiştir.

Öte yandan, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Devlet memurlarının da bu Kanun kapsamında sigortalı sayılacağını (Madde 4/c) hükme bağlamış, ancak sağlık yardımından yararlanmak isteyen Devlet memurlarının kurumlarından nasıl ayrılacakları konusunda herhangi bir düzenlemeye yer vermemiştir.

Öte yandan, Devlet memurlarının sağlık kuruluşlarına başvurusu sırasında aranan “hasta sevk kağıdı” düzenlenmesi şartı kaldırıldıktan sonra, memurun hastalık sebebiyle görevinden ayrılması memurlar ile amirleri arasında sorun oluşturmaya da başlamıştır.

Hasta Sevk Kağıdı

Devlet memurlarının hastalıkları sebebiyle mesai saatleri içerisinde hastaneye ya da hekime nasıl gideceği, Devlet Memurlarının Tedavi yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde açıkça belirtilmişti. Memurların bulundukları yerlerde hastalanmaları durumunda, amirine başvurarak düzenlenecek “hasta yollama kağıdı” ile doktora gitmesine imkan veren bu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Memurun sağlık kuruluşuna müracaat edebilmesi için “hasta sevk kağıdı” düzenlenmesi kuralı, memurun gün içerisinde görevi başında olmamasından amirin bilgisinin olması sağlamaktaydı.

Sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunda toplanması ve Devlet Memurlarının Tedavi yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasından sonra, 15.01.2010 tarihinden itibaren memurların sağlık kurumuna gidebilmek için kurumlarından hasta düzenleme kağıdı (sevk evrakı) almalarına gerek kalmamıştır.

Çalışabilir Kağıdı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 29.09.2008 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde, devir tarihinden itibaren devlet memurlarının istirahat raporlarında uyacakları usul ve esaslar belirtilerek; hekimlerce yapılan muayeneleri sonucu kendilerine rapor verilmesine gerek görülmeyenlere, işyerlerine ibraz etmeleri bakımından hekimler tarafından “Çalışabilir Kâğıdı” verileceği belirtilmiş.

Ancak, 25.03.2010 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” ile sonradan bu Tebliğde değişiklik yapan tebliğlerde, Devlet memurlarının “Çalışabilir Kağıdı” almaları gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Uygulamadaki durum

Memurların hastalıkları sebebiyle mesai saatleri içerisinde sağlık kuruluşlarına müracaat etmesi ya da tedavi sonrası işyerine dönmesi herhangi bir belge şartına bağlanmamıştır.

Bu nedenle, uygulamada kamu kurumları ve amirler arasında farklı değerlendirmeler söz konusu olabilmektedir. Sağlık kuruluşlarına giden memurlardan, amirlerin; bazen “çalışabilir belgesi” istediği, bazen “sağlık birimine giriş ve çıkış saatlerini gösteren belge” istediği, bazen hiçbir belgeye ihtiyaç duymadığı, bazen de bilgi verilmesini yeterli buldukları görülmektedir.

Öte yandan, kurumlar tarafından personel arasında ayrım yapılarak, sağlık kuruluşuna gitmiş personelden bazılarından belge istenirken bazılarından hiçbir bilgi ya da belge istenmemesi gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Memurların nasıl hareket etmesi uygun olur?

Hastalık sebebiyle sağlık kuruluşlarına gidilmesinin, kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, kurumların bu mazeretten haberdar olması da gerekmektedir. Aksi durumda, görevi başında olmadığı tespit edilen memurun o saatlerde nerede olduğu bilinemeyeceğinden, hakkında açılacak bir disiplin soruşturmasında söz konusu saatlerde nerede olduğunu ispat etmesi gerekebilecektir.

Devlet memurlarının, sağlık kuruluşlarına gidebilmesi herhangi bir izin şartına bağlanmamış olmakla birlikte, mesai saatlerinde görevleri başında bulunmaları gerektiğinden, sağlık kuruluşlarına müracaat edebilmek için kısa süreli de olsa görevin terkedilmesi halinde, acil durumlar dışında konu hakkında amirin bilgilendirilmesi gerektiğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Bu nedenle, sağlık kuruluşları gidilmiş veya gidilecek olunması nedeniyle görev başında bulunulmayacak hallerde, memurun konuyu ilgili amirine iletmesinin ve kurumu tarafından istenmesi halinde ise sağlık kurumunda tedavi gördüğü saatlere ilişkin bilgileri içeren belgeyi ilgili sağlık biriminden temin ederek kurumuna vermesinin, sıkıntı yaşamamak adına uygun olacağını düşünmekteyiz.

Ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvurdukları için görevleri başında bulunmayanların aynı kurum içerisinde farklı uygulamalara tabi tutulduğu durumlarda, 657 sayılı Kanunun "uygulamayı isteme" düzenlemesi uyarınca usulüne uygun şekilde şikayet ve müracaat yoluyla başvuruda bulunarak konunun çözüme kavuşturulması istenebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.