logo yeni

REFAKAT İZNİ NASIL VE NE KADAR UZATILABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

refakat3Yakınlarından biri ağır bir kaza geçiren ya da tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanan memurlara, istekleri üzerine sağlık kurulu raporuna istinaden, aylık ve özlük hakları da korunarak verilen refakat izni süresinin uzatılması da mümkündür.

Devlet memurlarına refakat izni verilmesine ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre;

**Memurlara; bakmakla yükümlü oldukları ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanması hallerinde refakat izni verilebilmektedir.

**Refakat izni verilebilmesi için sağlık kurulu raporu alınmış olması gerekir. Bu sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebeplerin, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığının, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediğinin, refakat süresinin (3 ayı geçmeyecek şekilde) ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer almalıdır.

Refakat izni süresi

Refakat izni, usulüne göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden, memurun isteği üzerine ve sağlık kurulu raporunda belirtilen süre kadar (3 ayı geçmeyecek şekilde)  verilir.

Refakat izni süresinin uzatılması

657 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik; memurlara verilen 3 aylık refakat izninin, aynı kişi ve aynı vakadan dolayı gerek görülmesi hâlinde aynı koşullarla üç ay daha uzatılabilmesine imkan vermiştir.

Buna göre;

**Aynı kişi ve aynı olaydan (hastalık veya kaza) dolayı bir memura en fazla 6 ay süre ile refakat izni verilebilir.

**Sağlık kurulu raporunda belirtilen süre kadar (en çok 3 ay) kullanılan refakat izninin ardından ya da başka bir zamanda aynı usulle yeniden (en çok 3 ay süre ile) refakat izni alınabilir.

**Aynı kişi ve aynı olaydan dolayı ikinci defa refakat izni alınabilmesi için, yeniden usulüne uygun sağlık kurulu raporu ibraz edilmesi gerekir.

**Daha önce kullanılan refakat iznine dayanak teşkil eden sağlık kurulu raporu, yeniden refakat izni alınmasında kullanılamaz. Yeniden refakat izni alabilmek için, yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması gerekir.

**Kişinin veya olayın farklı olması durumunda, memurun yeniden (toplam 6 aya kadar) refakat izni kullanması mümkün olabilecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.