logo yeni

calisanlar2 copy

EŞ VE ÇOCUKLARINIZIN FAALİYETLERİNİ KURUMUNUZA BİLDİRİYOR MUSUNUZ?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

aileKamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak görev yapanların, eşlerinin ve reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının bazı faaliyetlerini kurumlarına bildirmeleri gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının ticaret veya kazanç getirici sürekli faaliyetlerini 15 gün içerisinde kurumlarına bildirmeyen memurlara, kınama cezası verilmesini hükme bağlamıştır.

Eş ve çocukların bildirilmesi gereken faaliyetleri

Devlet memurunun eşi ile reşit olmayan ya da mahcur olan çocuklarının;

-Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunmaları,

-Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almaları,

-Ticari mümessil veya ticari vekil olmaları,

-Kollektif şirketlerde ortak olmaları,

-Komandit şirkette komandite (sınırsız sorumlu) ortak olmaları,

-Adi şirket kurmaları,

-Ortağı oldukları limitet veya anonim şirketlerin yönetim ve denetimde görev almaları, bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev almaları ve şirketin kanuni temsilcisi olmaları,

-Ortağı oldukları kooperatif şirketlerin (üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri hariç) şirketlerin yönetim ve denetimde görev almaları, bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev almaları ve şirketin kanuni temsilcisi olmaları,

-Meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açmaları,

-Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışmaları,

hallerinde, bu faaliyetlere başlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde memur tarafından kurumuna yazılı olarak bildirimde bulunulur.

Öte yandan, okulların tatil dönemlerinde ya da kısa süreli yapılan çalışmalar için bildirimde bulunulması gerekmemektedir.

Memurun bildirim yükümlülüğünün doğması

Memurun, eş ve çocuklarının faaliyetleri konusunda bildirimde bulunma yükümlülüğünün doğabilmesi için;

-Memurun eşinin veya reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğunun, yukarıda sayılan faaliyetlerde bulunması,

-Bu faaliyetlerin süreklilik göstermesi

hallerinin birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Bildirimde bulunulmaması

Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde; eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının, bildirimde bulunulması gereken faaliyetleri olan memurların, bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmeleri zorunlu tutulmuş olup, 125/B maddesinde kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında  “b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” de sayılmıştır.

Devlet memurlarının eş ve çocuklarının yürütecekleri faaliyetlerden sadece “sürekli” olanlar için bildirim yükümlülüğü getirilmiş olduğundan, sürekli faaliyet kapsamında değerlendirilmeyecek olanların bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.