logo yeni

DEVLET MEMURLUĞUNA ATANMAK İÇİN KİM NE KADAR BEKLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

beklemekÇeşitli statülerde görev yapmış ya da yapmakta olanların veya memuriyetten ayrılmış olanların, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memurluğuna ilişkin görevlere atanmalarında, bazıları için bekleme sürelerinin geçmiş olması şartı aranmaktadır.

Memuriyete girişte aranan, bekleme süresinin tamamlanmış olması şartı, ilgililerin kamu kurumlarında daha önce bulundukları statüye göre değişiklik göstermektedir.

Memuriyete girişte bekleme süreleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurluğundan istifa edenlerin veya istifa etmiş sayılanların (müstafi) belli bir süre geçmeden tekrar Devlet memuriyetine dönmelerini yasaklamıştır. Konuya ilişkin düzenlemeye göre;

**Kendi istekleriyle ve usulüne uygun olarak memurluktan istifa edenler, görevden ayrılma tarihinden itibaren 6 ay geçmeden Devlet memurluğuna giremezler.

**Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre görevlerinden istifa etmiş sayılanlar (çekilmiş/müstafi sayılanlar), istifa etmiş sayıldıkları tarihten itibaren 1 yıl geçmeden Devlet memurluğuna giremezler.

**Devlet memurluğundan istifa etmek isteyen memur, yerine atanan kişinin gelmesine veya istifa isteğinin kabulüne kadar görevine devam etmesi ve yerine atanan kimsenin bir aya kadar gelmemesi (olağanüstü mazeretle ayrılanlar hariç) veya yerine bir vekil atanmaması halinde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Bu usule uymadan görevinden ayrılanlar, ayrılma tarihlerinden itibaren 1 yıl geçmeden Devlet memurluğuna giremezler.

**İstifa eden memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymadan görevlerinden ayrılanlar, ayrılma tarihlerinden itibaren 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna giremezler.

**Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapan memurlar, yerine atanacak olanlar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymadan görevlerinden ayrılanlar, hiçbir zaman Devlet memurluğuna giremezler.

Memuriyete girişte bekleme süresi şartına tabi olanlar ve olmayanlar

Devlet memuriyetine girişte aranan bekleme süresi şartı, memuriyetten ayrılmış olanların yeniden memuriyete dönmesinde uygulanan bir kural olup, bu kuralın Devlet memurluğu dışındaki statülerde görev yapmış ya da yapmakta olanların memuriyete ilişkin bir kadroya atanmalarında da uygulanmasına imkan veren herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna göre;

**Memurluktan ayrılanların yeniden memurluğa dönmesi:  Devlet memurluğundan usulüne uygun şekilde istifa etmiş olanların yeniden memurluğa dönebilmesi için, ayrılma tarihinden itibaren en az 6 aylık bir sürenin geçmiş olması gerekir.  Yukarıda belirtilen diğer ayrılma hallerinde ise, ayrılma şekline göre belirlenmiş olan bekleme sürelerinin geçirilmesi halinde yeniden memuriyete dönülmesi mümkün olabilecektir. 

**Aday memur iken ayrılanların memurluğa dönmesi: Aday memur iken istifa edenlerin yeniden Devlet memurluğuna dönebilmeleri için aranan bekleme süresi şartı asil memurlar hakkında olduğu gibidir. Ancak, aday memur iken görevinden ayrılmış ve gerekli bekleme sürelerini tamamlamış olanlar, Devlet memuru olarak sadece ayrıldıkları (istisnai kadrolara atamalar hariç) kurumlara girebilirler. Bu kişilerin, ayrılmış oldukları kurum dışındaki bir kurumda memuriyete girmek istemeleri durumunda ise, KPSS veya kurumlar tarafından yapılan memuriyet giriş sınavlarını kazanması ve bekleme sürelerini tamamlamış olması gerekecektir.

**399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı Cetveline dahil sözleşmeli pozisyonlarda görev yapmış ya da yapmakta olanların, Devlet memurluğuna giriş için yapılacak sınavları kazanmak suretiyle memuriyete geçebilmeleri için, belli bir süre beklemelerine gerek bulunmamaktadır.

**4/B sözleşmeli personel: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre görev yapmış ya da yapmakta olanların, Devlet memurluğuna giriş için yapılacak sınavları kazanmak suretiyle memuriyete geçebilmeleri için, belli bir süre beklemelerine gerek bulunmamaktadır.

**4/C geçici personel: 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre görev yapmış ya da yapmakta olanların, Devlet memurluğuna giriş için yapılacak sınavları kazanmak suretiyle memuriyete geçebilmeleri için, belli bir süre beklemelerine gerek bulunmamaktadır.

**Akademik personel: Akademik personel olarak görev yapmış ya da yapmakta olanların memurluğa geçişinde, herhangi bir bekleme süresi şartı aranmamaktadır. 

**Askeri personel: Askeri personel olarak görev yapmış ya da yapmakta olanların memurluğa geçişinde, herhangi bir bekleme süresi şartı aranmamaktadır. 

**Hakim ve savcılık mesleğinde bulunanlar: Hakimlik ve savcılık mesleğinde görev yapmış ya da yapmakta olanların memurluğa geçişinde, herhangi bir bekleme süresi şartı aranmamaktadır. 

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.