logo yeni

KAMU KURUMLARI MEMUR KADROLARINA HANGİ YOLLARLA ATAMA YAPIYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

atama2657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur istihdam etmesi mümkün olan kamu kurum ve kuruluşları, Devlet memuru kadrolarına çeşitli yollarla atama yapabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına çeşitli şekillerde atama yapılması mümkün olmakla birlikte, yapılacak atamanın ilk, naklen veya yeniden atama olması durumuna göre,  mevzuatta aranacak diğer koşulların da (açıktan atama izni alınması gibi) kurumlar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Kurumlara ait memur kadrolarına atama yollarından bazılarını şu şekilde sayabiliriz:

Merkezi yerleştirme sonucunda atama

Kamu kurum ve kuruluşları, personel ihtiyaçları çerçevesinde boş memur kadrolarına atama yapabilmek için, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)sonuçlarına göre ÖSYM tarafından kendi kurumlarına da merkezi yerleştirme yapılmasını isteyebilirler. Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre belirttikleri kadrolara atama yapabilirler.

KPSS sonuçlarına göre yeni sınav yaparak ayama

İlgili mevzuatları çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadrolara atama yapacakları personeli KPSS sonrası ayrı bir sınava/sınava tabi tutması mümkün olabilmektedir.

Bu gibi durumlarda, KPSS sınav sonuçları esas alınarak sınava alınan adaylar, sözlü/yazılı/uygulamalı sınavlardan birine ya da birkaçına tabi tutulmak suretiyle, duyurulan kadrolara atanmaktadırlar.

Başka kurumlardan naklen atama

Kurumlar boş kadrolarına, ihtiyaç duymaları halinde başka kurumlarda memur olarak çalışmakta olan personeli, ilgili kurumun muvafakatini almak ve naklen atamaya ilişkin varsa diğer hususları yerine getirmek suretiyle atayabilirler.

KPSS şartı aranmadan yapılan sınavlar sonucu atama

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadrolarının merkezi sınav ve merkezi yerleştirme uygulamaları kapsamı dışında tutulmuş olması nedeniyle, bu tür kadrolara yapılacak atamalar, kurumlar tarafından yapılan veya başka kurumlara yaptırılan sınavlar sonucunda gerçekleşmektedir.

Hiçbir sınav şartı olmadan atama

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda istisnai kadrolar arasında sayılmış olan kadrolara sahip olan kurum ve kuruluşlar, bu kadrolara atayacakları personel için hiçbir sınav şartı aramayabilmektedirler. İstisnai kadrolarda sınavsız göreve başlayanların, aynı gün içerisinde, sınavla atanma şartı olan başka bir kadroya naklen geçmesi de mümkün bulunmaktadır.

Memuriyetten ayrılmış olanların atanması

Devlet memuriyetinde girdikten sonra; emeklilik, çekilme, çekilmiş sayılma, Devlet memurluğundan çıkarılma (af düzenlemeleri sonucunda dönebiliyorlar) gibi çeşitli sebeplerle memurlukla ilişikleri kalmamış olanlardan, mevzuatta aranan nitelikleri taşıyan ve bekleme süresi engeline takılmayanların, kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş memur kadrolarına atanması mümkündür.

Özelleştirme yoluyla atama

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, istihdam fazlası olarak belirlenen personel arasından, kurumların isteği üzerine ya da dorudan Devlet Personel Başkanlığı tarafından boş kadrolara atama teklifi yapılmakta ve bu personelin ataması ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde memur kadrolarına atanan personel arasında, daha önce memuriyeti bulunanlar olduğu gibi, memur statüsünde hiç görev yapmamış olanlar da bulunabilmektedir.

Kanun hükmü gereği atama

Bazı dönemlerde çıkarılan kanunlarla, kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli statülerde görev yapan personelin memur kadrolarına geçirilmeleri sağlanabilmektedir. (Sözleşmeli veya isçi statüsündeki personelin kanun çıkarılarak memur kadrosuna atanması gibi)

Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan atama

657 sayılı Kanun dışındaki personel kanunlarına tabi görev yapmış ya da yapmakta olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının kabul etmesi durumunda, bu kurumlardaki boş memur kadrolarına; muvafakat, sınav, bekleme süresi şartı gibi hususlar aranmaksızın atanabilirler. (Askeri personel, akademik personel, hakim ve savcılık mesleğinde bulunmuş olanlar gibi)

Naklen atama

Kamu kurum ve kuruluşları, başka kurumlarda görev yapan Devlet memurlarının isteklerinin olması ve kurumlarının muvafakat vermesi kaydıyla, bu memurları naklen kendi kurumlarındaki boş memur kadrolarına atayabilmektedirler.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.