logo yeni

MEMURLAR EN FAZLA YÜKSELEBİLECEKLERİ DERECENİN ÜZERİNE NASIL ÇIKAR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

kademe-ilerlemesiAzami yükselebilecekleri dereceye ulaşmış olan Devlet memurlarından bazılarının kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmektedir.

Devlet memurlarının, memuriyete girecekleri ve yükselebilecekleri derece ve kademeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olmakla birlikte, Kanunun 37 nci maddesiyle memurların yükselebilecekleri derecelerin üzerine yükselmelerine imkan sağlanmıştır.

Memurların yükselebilecekleri en üst dereceler

Devlet Memurları Kanununa göre, memuriyete girenlerden;

**Ortaokul mezunu olanlar, 5 inci derecenin son kademesine,

**Lise mezunu olanlar, 3 üncü derecenin son kademesine,

**2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olanlar, 1 inci derecenin son kademesine,

**4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olanlar, 1 inci derecenin son kademesine

kadar ilerleyebilmektedirler.

Yükselinebilecek derecenin üstüne yükselme

Devlet memurlarının azami yükselebilecekleri derecenin üstündeki dereceye yükselmesine imkan veren düzenleme, 657 sayılı Kanunun “Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme” başlıklı 37 nci maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunun söz konusu maddesi, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve Kanuna eklenen bir geçici maddeyle de, söz konusu değişikliğinin uygulanmasına yönelik geçiş dönemine ilişkin belirleme yapılmıştır.

Kanunun 37 nci maddesinin eski halinde; “Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık  almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.” denilmiştir.

Söz konusu 37 nci maddenin yeni halinde ise; “Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun 37 nci maddesinde yapılan değişiklikten kaynaklı geçiş dönemine ilişkin düzenlemeye göre; “Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.”

Bu düzenlemeden yararlanacak olan memurlar

Memurların kazanılmış hak aylıklarının, azami yükselebilecekleri derecelerin bir üstündeki dereceye yükseltilebilmesi için memurun;

-Yükseköğrenim görmemiş olması,

-Bu uygulama ile yükselmesi mümkün olabilecek dereceye başka bir yolla ulaşmasına imkan bulunmaması,

-Azami yükselebileceği derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olması,

-Son 8 yıl içerisinde hiçbir disiplin cezası almamış olması (geçiş döneminde ise yukarıda belirtilen sicil ve disiplin cezası şartlarını taşıması)

koşullarını birlikte taşıması gerekmektedir.

Örneğin; ortaokul mezunu bir Devlet memuru en fazla 5 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedir. Bu memur, 5 inci derecenin 4 üncü kademesine yükselmeye hak kazandığında,  son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almamışsa (geçiş döneminde gerekli sicil ve disiplin cezası şartlarını taşıyorsa), 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükümlerinden yararlanarak kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükselebilecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.