logo yeni

YILLIK İZİN NEDENİYLE VERİLEN YOL İZNİNDEN HANGİ MEMURLAR YARARLANABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

izin2Yıllık izin alan Devlet memurlarına, kullanacakları yıllık izin süresine ilave olarak, bazı hallerde gidiş ve dönüşleri için yol izni de verilebilmekle birlikte, yol izninin hangi hallerde ve nasıl verileceği konusunda açık bir hükmün olmaması uygulamada sorun yaratmaktadır.

Yıllık izin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde; hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan Devlet memurlarına 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olan Devlet memurlarına ise 30 gün süre ile yıllık izin verileceği hükme bağlanmıştır.

Yol izni

Devlet Memurları Kanununun yıllık izni düzenleyen söz konusu maddesinde ayrıca, yıllık izin hakkını kullanmak isteyen Devlet memurlarının yıllık izin sürelerine,  izne gidiş ve dönüşleri için zorunlu hallerde en çok ikişer gün izin eklenebileceği hususu da düzenlenmiştir.

Öte yandan, Devlet memurlarına verilen izinlerin uygulanması konusunda açıklamalar içeren “İzinler” konulu 62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde,  “Yasanın 102 nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinler ine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır.” denilmiştir.

Yol izninin verilmesi

Yıllık izin haklarını kullanan memurlara, kullanacakları yıllık izin süresine ilave olarak ve zorunlu hallerde verilmesi hükme bağlanan ve en fazla 4 gün için verilebilen yol izninin, hangi zorunlu hallerde verileceği açıkça belirtilmediğinden, bu iznin verilmesinde kurumlara ve amirlere göre değişen uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

657 sayılı Kanun ve 62 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yer alan hükümlerden hareketle memurunyeri.com olarak konuyu değerlendirdiğimizde;

**Yıllık izin kullanan Devlet memurlarına, 2 gün gidiş ve 2 gün dönüş için olmak üzere toplam 4 gün süre ile ilave izin verilebileceğini,

**Bu iznin, yıllık izinlerini memuriyet mahalli içerisinde kullanan memurlara verilemeyeceğini,

*Yıllık iznin kısısm kısım kullanıldığı hallerde, memuriyet mahalli dışında kullanılan izinler için gidiş ve dönüşlerde bir yılda toplam ikişer günü geçmeyecek şekilde izin ilavesi yapılabileceğini,

**Yıllık izin kullanacak olan memurun, iznini geçireceği yere gidiş ve/veya dönüşü için ilave izin talebinde bulunması durumunda, bu talebine ilişkin mazeretini de belirmesi gerekeceğini,

**Toplam 4 gün verilebilecek olan yol izninin tamamının, yıllık iznin başlangıç tarihinden önce ya da iznin bitiş tarihinden sonra kullanılacak şekilde verilemeyeceğini,

**Yol izninin, 2 günü aşmayacak şekilde sadece gidiş ya da dönüş için de verilebileceğini,

**Gidiş ve dönüş için verilebilecek 2’şer günlük yol izninin en çok süreler olduğu, normal koşullarda birkaç saatte gidilip dönülebilecek bir yere gidip dönmek için 2’şer gün yol izin verilemeyeceğini,

**Yıllık izin kullanan memurlara, yol için verilen ilave izin konusunda, kurumlar ve memurlar itibariyle uyguma birliğinin sağlanabilmesi için, Devlet Personel Başkanlığı tarafından bir genelge veya tebliğ çıkarılmak suretiyle, bu iznin hangi hallerde ve nasıl verileceği konusuna açıklık getirilmesinin uygun olacağını

düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.