logo yeni

MEMURLARIN İKAZ EDİLMESİ VEYA DİKKATLERİNİN ÇEKİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

disiplin3Devlet memurlarının, disiplin amirleri tarafından dikkatlerinin çekilmesinin veya ikaz edilmelerinin ne anlama geldiği ile bu yönde yapılan işlemlerin memurların özlük dosyasına konulup konulamayacağıyla ilgili olarak farklı değerlendirmeler yapılabilmektedir.

Devlet memurları hakkında verilebilecek disiplin cezalarının neler olduğu ile memurların özlük dosyalarında nelerin bulunabileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda açıkça düzenlenmiştir.

Disiplin cezaları

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların,  tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre hangi disiplin cezalarının verilebileceği 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller” başlıklı 125 inci maddesinde, Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller tek tek belirtilmiştir.

Devlet Memurları Kanunu, memurlar hakkında disiplin cezası olarak; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebileceğini hükme bağlamış olup, disiplin cezaları arasında memurun “dikkatinin çekilmesi” ya da “ikaz edilmesi” gibi yaptırımlara yer vermemiştir.

Disiplin cezalarının özlük dosyasına girmesi

Her memur hakkında özlük dosyası tutulur. Bu dosyaya, memurun atanmasından görevden ayrılmasına kadar geçecek süre içerisinde çeşitli bilgi ve belgeler konulur.

Memurların özlük dosyasında; atama ve görevlendirilmelerine ilişkin belgelere, eğitim ve başarı belgelerine, izin belgelerine, ilerleme ve yer değiştirme belgelerine, disiplin soruşturması ve verilen disiplin cezalarına ilişkin belgelere, haklarındaki mahkeme kararlarına, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgelere, mal bildirimleri ve aile bildirimlerine yer verilmektedir.

Öte yandan, haklarında verilen disiplin cezaları memurların özlük dosyalarına işlenmekte olup; uyarma ve kınama cezaları uygulandıktan 5 yıl sonra, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ise uygulandıktan 10 yıl sonra özlük dosyasından silinebilmektedir.

“İkaz etme” veya “dikkat çekme”

Devlet memurları ile ilgili olarak, 657 sayılı Kanunda yer alan disiplin cezaları dışında, yazılı olarak dikkatlerinin çekildiği ya da ikaz edildiği durumlara da uygulamada rastlanabilmektedir. Ayrıca, yapılan bu işlemlerin, ilgili memurların özlük dosyasına konulması yoluna da gidilebilmektedir.

Ancak, Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin cezası ve özlük dosyasına ilişkin düzenlemelere memurunyeri.com olarak baktığımızda, disiplin cezaları arasında sayılmayan idari yaptırımların bir ceza olarak memur hakkında uygulanmasının mümkün olamayacağını ve yasal dayanağı olmayan bu tür işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin de ilgili memurların özlük dosyalarında muhafaza edilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.