logo yeni

UYARMA CEZASI ÖNEMSİZ BİR CEZA MIDIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

disiplin2657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlar hakkında, işledikleri bazı fiillerden dolayı verilen “uyarma” disiplin cezaları, genellikle ilgili memur ve amirler tarafından hafife alınmaktadır. Ancak, memuriyet bakımından yaratacağı olumsuz etkiler ise bu cezanın önemini ortaya koymaktadır.

Devlet memurlarına disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller ağırlık derecelerine göre beş gruba ayrılarak; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezaları başlıkları altında toplamıştır.

En hafif disiplin cezası olarak belirlenen “uyarma” cezası, genellikle cezayı alan memurlar ile cezayı veren amirler tarafından da önemsenmemektedir. Ancak, uyarma cezası alan memurlar, memuriyet süresi içerisinde bu ceza nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Burada, memurunyeri.com olarak “uyarma cezasının” sadece kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine etkisi üzerinde durmakla yetineceğiz.

1-Kademe ilerlemesine etkisi

Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinde, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi verileceği hükme bağlanmıştır.

25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan düzenleme nedeniyle, bu tarihten itibaren alınan uyarma cezaları, memurların ilave kademe ilerlemesi yapma durumunu 8 yıl erteleyecektir.

Öte yandan, ilave kademe ilerlemesi için 8 yıl disiplin cezası almama şartının aranmasına ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli olan ve son altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması şartına bağlanan uygulama kapsamında değerlendirilmemiş sicilleri olan memurlar için geçiş dönemi öngörülmüştür.

Geçiş döneminde, ilave kademe ilerlemesinden yararlanabilmek için;

*2011 yılından önceki son 5 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 3 takvim yılı içinde disiplin cezası almamış olması gerekecektir. (Memurun bu 3 yıl içerisinde uyarma cezası alması halinde, ilave kademe ilerlemesi yapabilmek için cezanın verildiği yılı izleyen 3 takvim yılı içinde herhangi bir disiplin cezası almaması gerekecektir.)  

*2011 yılından önceki son 4 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 4 takvim yılı içinde disiplin cezası almamış olması gerekecektir. (Memurun bu 4 yıl içerisinde uyarma cezası alması halinde, ilave kademe ilerlemesi yapabilmek için cezanın verildiği yılı izleyen 4 takvim yılı içinde herhangi bir disiplin cezası almaması gerekecektir.)  

*2011 yılından önceki son 3 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 5 takvim yılı içinde disiplin cezası almamış olması gerekecektir. (Memurun bu 5 yıl içerisinde uyarma cezası alması halinde, ilave kademe ilerlemesi yapabilmek için cezanın verildiği yılı izleyen 5 takvim yılı içinde herhangi bir disiplin cezası almaması gerekecektir.)  

*2011 yılından önceki son 2 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 6 takvim yılı içinde disiplin cezası almamış olması gerekecektir. (Memurun bu 6 yıl içerisinde uyarma cezası alması halinde, ilave kademe ilerlemesi yapabilmek için cezanın verildiği yılı izleyen 6 takvim yılı içinde herhangi bir disiplin cezası almaması gerekecektir.)  

*2011 yılından önceki son yıl sicil notu doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 7 takvim yılı içinde disiplin cezası almamış olması gerekecektir. (Memurun bu 7 yıl içerisinde uyarma cezası alması halinde, ilave kademe ilerlemesi yapabilmek için cezanın verildiği yılı izleyen 7 takvim yılı içinde herhangi bir disiplin cezası almaması gerekecektir.)  

Bu belirlemelere göre, uyarma cezası alan memurun ilave kademe ilerlemesi yapabilmesi için; disiplin cezası aldığı takvim yılından sonra 8 takvim yılı beklemesi, geçiş dönemi kapsamında olması durumunda ise disiplin cezası aldığı takvim yılından sonra disiplin cezası alınmaması gereken takvim yılı kadar yeniden beklemesi gerekecek.

Kademe ilerlemesine etkisine örnek

2011 yılı itibariyle ilave kademe ilerlemesi bakımından değerlendirilmemiş sicil notu bulunmayan bir memur 2011 yılı Ocak ayında  8/1’e ulaşmıştır. Bu memur, 2018 yılı sonuna kadar uyarma cezası (herhangi bir disiplin cezası) almaması durumunda, 2019 yılı başında ilave kademe ilerlemesi yapabilecektir.

Bu memur 2018 yılında uyarma cezası alırsa, ilave kademe ilerlemesinden ancak 2027 yılında yararlanma imkanı bulabilecektir.

Ceza alan memur, emsali personelin ulaşacağı derece/kademelere 8 yıl daha geç ulaşacak ve kademelerin haklarından gecikmeli olarak yararlanmış olacaktır.

2-Üst dereceye yükselmeye etkisi

Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesinde; öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesinde son 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma şartı aramaktadır.

Bu nedenle, memurun azami yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye yükselebilmesi için uyarma cezası almamış olması gerekmektedir. 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan düzenleme nedeniyle, bu tarihten itibaren uyarma cezası alan memur, cezanın verildiği yıl dahil 8 takvim yılı geçmedikçe, üst dereceye yükselme imkanı bulamayacaktır.

Öte yandan, azami yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye yükselme imkânından yararlanabilmek için, 8 yıl disiplin cezası almama şartının aranmasına ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli olan ve son 6 yıllık sicil notuna istinaden yapılan uygulamadan yararlanmamış memurlar için geçiş dönemi öngörülmüştür.

Geçiş döneminde, üst dereceye yükselme bakımından benimsenen uygulama, aynı dönemde ilave kademe ilerlemesi yapılması konusundaki uygulama ile aynı olduğundan, yukarıda belirtilen geçiş dönemi uygulamasına burada yeniden değinilmeyecektir.

Üst dereceye yükselmeye etkisine örnek 

Lise mezunuolan iki memur 2011 yılının Ocak ayında 5/1 olmuşlardır (2011 yılı itibariyle değerlendirilmemiş sicilleri bulunmamaktadır). Bu memurlar, 3/3’ü tamamlayıp 3/4 olmaya hak kazandıklarında, son 8 yıl içerisinde uyarma cezası (ya da diğer herhangi bir disiplin cezası) almamışlarsa 2/1 olacaklardır.

Her iki memur, normal koşullarda 2018 yılı Ocak ayı itibariyle 3/2 olacaklardır.

**2018 yılında herhangi bir ceza almayan memur, 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 3/3 olacak ve son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almadığı için ilave kademe ilerlemesinden yararlanarak 3/4 olacak ve yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye yükselmeye hak kazanarak, 2019 yılı Ocak ayında 2/1’e yükselecektir.

**2018 yılında uyarma cezası alan memur, 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 3/3 olacaktır. Bu memur, ilave kademe ilerlemesi ya da üst derece yükselme gibi haklardan yararlanamayacaktır. Bu memur, izleyen yıllarda 3 üncü derece içerisinde kademe ilerlemesi yapmaya devam edecek ve başka bir disiplin cezası almadığı takdirde, ancak 2027 yılında 2 nci dereceye (2/6) yükselebilecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.