logo yeni

MEMURA VERİLEN EMİR MEVZUATA AYKIRIYSA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

kanuna-aykiri-emirDevlet memurlarına amirleri tarafından verilen emirlerin yürürlükte olan mevzuata aykırı olduğunun düşünüldüğü durumlarda, izlenecek yol memurlar bakımından önem taşımaktadır.

Amirlerin emir vermesi

Yürüttükleri görevler bakımından amir konumunda olan Devlet memurları, amiri oldukları kurumların ve hizmet birimlerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmakla göreli ve sorumludurlar. Amirler, bu görevlerini yerine getirirken amiri oldukları memurlara emir de verebilmektedirler.

Emrin yerine getirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının, amirlerinden aldıkları emirleri yerine getirmeleri, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımından zorunludur.

Amir tarafından verilen ve anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan emirlerin memurlar tarafından yerine getirilmesi gerekir.

Mevzuata aykırı emir

Amirleri tarafından yazılı ya da sözlü olarak verilen emirleri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı gören memur, o emir yerine getirmez.

Emri yerine getirmeyen memur, bunun gerekçesini sözlü ya da yazılı olarak (memurunyeri.com olarak, yazılı olmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz) emri veren amire bildirir.

Amirin verdiği emirde ısrar etmesi ve bu ısrarını emri yazılı olarak memura bildirmek suretiyle ortaya koyması durumunda, memur verilen emri yerine getirmek zorundadır. Ancak, amir emrindeki ısrarını yazılı olarak bildirmezse, memur o emri yerine getirmez.

Amirin emrinde ısrar ederek bunu yazılı olarak verdiği durumlarda, bu emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk, emri veren amire ait olacaktır.

Yerine getirilmeyecek emir

Verilen emrin konusunun suç teşkil ettiği durumlarda, o emir hiçbir koşulda yerine getirilmez. Konusu suç olan emirler konusunda amirin ısrarlı olması ve emrin yazılı olarak verilmiş olması da bu emirlerin yerine getirilmesini gerektirmez.

Bu tür emirleri yerine getiren memur, sorumluluktan kurtulamaz.  Ancak, acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için ilgili kanunlarda belirtilen istisnai haller saklıdır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.