logo yeni

KURUMLARARASI NAKLEN ATAMADA MEMURUN YAŞININ ÖNEMİ

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

sekreterBir kurumdan başka bir kuruma nakil için gerekli diğer şartları taşıdıkları halde, yaşları gerekçe gösterilerek Devlet memurlarının nakil taleplerinin kurumlar tarafından karşılanmadığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Başka bir kuruma naklen atanma

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesinde; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” şeklinde hükümlere yer verilmiştir.

Naklen atamada yaş şartı

Devlet memurlarının başka bir kuruma naklini düzenleyen bu maddede; memurun kazanılmış hak aylık derecesinden, sınıfından, öğrenim durumundan ve kadro derecesinden söz edilmiş olmakla birlikte, naklen atamalarda memurun yaşı konusunda herhangi bir ifadeden söz edilmemiştir.

Öte yandan, bazı mesleklere ilk atamalarda yaş şartı da aranabilmekle birlikte, naklen geçilmesine engel bulunmayan kadrolara naklen atanacak Devlet memurlarında yaş şartı aranacağına ilişkin bir düzenleme ise mevcut değildir.

Ayrıca, naklen atama konusunda, atamayı yapacak olan kurumun takdir yetkisi bulunduğundan, kadro durumu ve hizmet gerekleri doğrultusunda personel tercihini de yapabilecektir. Bu nedenle, mevzuatta belirtilmemiş olsa bile, kurum atama konusunda takdir yetkisini kullanırken; memurun yaşına, boyuna, cinsiyetine, görüntüsüne, okuluna, medeni durumuna, ikametgâhının bulunduğu yere ve benzeri birçok hususu da değerlendirebilir.

Bu itibarla, Devlet memurlarının bulundukları kurumlardan başka kurumlara usulüne göre naklen atanmalarına (bazı mesleklere ilk atamalar hariç) yaşlarının hiçbir engel oluşturmayacağını, ancak naklen atama konusunda takdir yetkisini kullanan kurumların, yazılı olmasa bile çeşitli gerekçelerden hareketle (memurun yaşı da gerekçe olabilir) memurların naklen atanma taleplerini uygun görmemelerinin de mümkün olabileceğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.