logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN MEMURİYET DIŞI HİZMETLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

teftisMemuriyete girmeden ya da memuriyetten ayrıldıktan sonra özel iş yerlerinde ya da serbest olarak çalışılmış olan sürelerin memuriyette değerlendirilmesinde, memurlara eşit haklar tanınmamıştır.

Devlet memurlarının memuriyet dışında geçirdikleri çalışma sürelerinin hangilerinin ve hangi sürelerle memuriyette değerlendirileceği hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş, ancak bu düzenleme kapsamına tüm memurların alınması yoluna gidilmemiştir.

Hangi memurun hangi hizmetleri değerlendiriliyor?

Bazı memurların, memurluğa girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak yurt içinde veya yurt dışında serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapmış oldukları çalışmaların belli bir süresi, memuriyette geçmiş sayılmakta ve bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmektedir. Özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi, ilgililerin eğitim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin son kademesi geçilmeyecek şekilde yapılmaktadır.

Özel işyerlerinde ya da serbest olarak geçirilmiş hizmet sürelerinin, hangi memurlar için hangi sürelerle değerlendirileceği konusundamemurunyeri.com olarak hazırladığımız tablo şöyle:

DEVLET MEMURLARI

DEĞERLENDİRİLECEK HİZMETLER

DEĞERLENDİRİLECEK HİZMET SÜRESİ

**Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev yapanlar

Teknik hizmet sayılabilecek nitelikteki özel sektör ve serbest hizmet süreleri

Hizmetlerin (en çok 16 yıllık hizmetin) ¾’ü değerlendirilir

**Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapanlar

Sağlık veya yardımcı sağlık hizmeti sayılabilecek nitelikteki özel sektör ve serbest hizmet süreleri

Hizmetlerin (en çok 16 yıllık hizmetin) ¾’ü değerlendirilir

**Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapanlar

Serbest avukatlık hizmet süreleri (herhangi bir kişi ya da kuruluşa bağlı olmadan sigortalı olarak serbest avukatlıkta geçirilen süreler)

Hizmetlerin (en çok 16 yıllık hizmetin) ¾’ü değerlendirilir

**Gazetecilik mesleğiyle ilgili kadrolarda görev yapanlar

Özel sektörde fiilen gazetecilik yapılan hizmet süreleri

Hizmetlerin (en çok 16 yıllık hizmetin) ¾’ü değerlendirilir

**Milli Eğitim Bakanlığına ait herhangi bir kadroda görev yapanlar

Özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak çalışılan hizmet süreleri

Hizmetlerin (en çok 18 yıllık hizmetin) 2/3’ü değerlendirilir

**MEB dışındaki kurumlarda, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapanlar

Özel sektörde veya serbest olarak çalıştıkları süreler değerlendirilmemektedir.

 

**Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapanlar

Özel sektörde veya serbest olarak çalıştıkları süreler değerlendirilmemektedir.

(MEB’de görev alacak olanlar için, özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçirdikleri süreler ile gazetecilik mesleğine ilişkin görevlerde bulunacakların fiilen yaptıkları gazetecilik sürelerinin değerlendirilmesi hariç)

 

**Yardımcı Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapanlar

Özel sektörde veya serbest olarak çalıştıkları süreler değerlendirilmemektedir.

 

**Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapanlar

Özel sektörde veya serbest olarak çalıştıkları süreler değerlendirilmemektedir.

 

**Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapanlar

Özel sektörde veya serbest olarak çalıştıkları süreler değerlendirilmemektedir.

 

**Din Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapanlar

Özel sektörde veya serbest olarak çalıştıkları süreler değerlendirilmemektedir.

 

Hizmet değerlendirmedeki eşitsizlik giderilmelidir

Memuriyet dışında özel işyerlerinde ya da serbest olarak çalışılarak geçirilmiş olan sürelerin, memuriyete girenlerin bazılarının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilirken, bazı memurlar için bu değerlendirmenin yapılmaması eşitlik ve hakkaniyete uygun düşmediği gibi, Devlet Memurları Kanununun kariyer ve liyakat ilkeleriyle de bağdaşmadığını düşünmekteyiz.

Hizmet değerlendirmesine ilişkin düzenlemenin gerekçesi üzerinde düşünüldüğünde, düzenlemenin yapıldığı dönemlerde bazı hizmet sınıflarında istihdam edilebilecek personel sayısının sınırlı olduğu ve bu alanlarda özel sektörden çalışanlar için kamuda istihdamın cazip kılınması amacına yönelik olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Öte yandan, günümüzde kamunun tüm hizmet sınıfları için istihdam ihtiyacını karşılayacak sayıların çok üzerinde adayın mevcut olması, ayrıca memuriyete genel olarak KPSS sonucuna göre eşit şartlarda girilmekte olması hususu birlikte göz önünde bulundurulduğunda, Devlet memurlarının özlük haklarına ilişkin temel konularda farklı uygulamalara gidilmesinin gereğini haklı kılacak bir yön bulunmadığını değerlendirmekteyiz.

Haklarında özel sektör hizmet değerlendirmesi yapıldıktan sonra, hizmet değerlendirmesi yapılması imkanı olmayan bir kadroya; kurum, sınıf veya görev değişikliği yaparak geçen Devlet memurlarının değerlendirilmiş olan hizmet süreleri geri alınmadığından, geçtikleri kadrolarda görev yapan ve özel hizmetleri değerlendirilmemiş olan emsalleri bakımından haksız bir durum oluşturması da kaçınılmaz olmaktadır.

Devlet memurlarının özel sektörde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi uygulamasının eşitliğe uygun hale getirilmesinin; personel arasında oluşan ayrımın giderilmesinin; değerlendirme eşitsizliğinden kaynaklı hizmet verimine yansıyan olumsuzlukların giderilmesinin sağlanması amacıyla, özel sektör hizmetlerinin bütün memurlar için eşit şekilde kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilmesi için 657 sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin yapılması gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.