logo yeni

calisanlar2 copy

DİL TAZMİNATI MİKTARI VE YARARLANMA USULÜ

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

yabanci-dilKamu çalışanlarının bazılarına; bildikleri yabancı dillere, bu dilleri bilme seviyelerine ve görevleri sırasında yabancı dil bilgilerinden yararlanma durumuna göre Yabancı Dil Tazminatı ödenmektedir.

Yabancı dil tazminatından yararlanabilecek olanlar

Aylıklarını;

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

*926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

*3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

*3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

*2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu

*2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

hükümlerine göre aylık almakta olanlar (kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil), gerekli koşulları taşımaları şartıyla Yabancı Dil Tazminatından yararlanabilmektedirler.

Dil tazminatı ödemesine esas yabancı diller

Kamu personeline; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dilleri için Yabancı Dil Tazminatı ödenebilmektedir.

Yabancı dil bilgi seviyesinin belirlenmesi

Yabancı Dil Tazminatından yararlanabilmek için, ilgili kamu personelinin yabancı dil bilgi seviyesinin bilinmesi gerekmektedir.

Yabancı dil bilgi seviyeleri, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonucuna göre belirlenmektedir. Yapılacak bu sınavlarda;

**90-100 arasında puan alanların (A) seviyesinde,

**80-89 arasında puan alanların (B) seviyesinde,

**70-79 arasında puan alanların (C) seviyesinde,

**60-69 arasında puan alanların (D) seviyesinde,

**50-59 arasında puan alanların (E) seviyesinde

yabancı dil bilgisine sahip oldukları kabul edilmektedir.

YDS hangi diller için ve ne zaman yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları;

-Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için; Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir defa ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir defa olmak üzere yılda iki defa

-Diğer diller için; Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir defa

yapılmaktadır.

Ödenecek dil tazminatı miktarı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre, her bir dil için; (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600 ve (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere belirlenen miktarlarda aylık Yabancı Dil Tazminatı ödenmektedir.

Ayrıca, yabancı dil tazminatı ödemesinde, farklı diller için farklı miktarlar belirlenmesi mümkün olabileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlar belirlenmesi söz konusu olabilmektedir.

Yabancı dil tazminatı ödemelerine ilişkin olarak yürürlüğe konulmuş bulunan Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslarda; hangi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip personelden hangileri hakkında hangi gösterge rakamlarının uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, bu tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanmaktadır. Bu tazminattan Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmamaktadır.

2014 yılı için geçerli olan Yabancı Dil Tazminatı miktarları

Yabancı dil tazminatından yararlanabilecek olan kamu personeline, 2014 yılında aşağıda belirtilen miktarlarda aylık net yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

1) Yabancı Dil Seviyesi (A) düzeyinde olan personelden;

*96-100 puan almış ve yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılanlara, bildikleri her dil için 1200 gösterge karşılığı: 91,70 TL

*90-95 puan almış ve yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılanlara, bildikleri her dil için 900 gösterge karşılığı: 68,77 TL

*Diğer personele, bildikleri her dil için 750 gösterge karşılığı: 57,31 TL

2) Yabancı Dil Seviyesi (B) düzeyinde olan personelden;

*Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılanlara, bildikleri her dil için 600 gösterge karşılığı: 45,85 TL.

*Diğer personele, bildikleri her dil için 500 gösterge karşılığı: 38,21 TL

3) Yabancı Dil Seviyesi (C) düzeyinde olan personelden;

*Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılanlara, bildikleri her dil için 300 gösterge karşılığı: 22,92 TL.

*Diğer personele, bildikleri her dil için 250 gösterge karşılığı: 19,10 TL.

tutarında net Yabancı Dil Tazminatı ödenmektedir.

Yabancı dil bilgisinden yararlanılan personelin belirlenmesi

Kamu çalışanlarının yabancı dil bilgilerinden görevi sırasında yararlanılıp yararlanılmadığı, ilgili personeli atamaya yetkili amirinin vereceği onayla belirlenir. Bu tür onayların ilgili amir tarafından her zaman değiştirilmesi mümkün olabileceği gibi, yeni bir onay alınmadıkça eski onayların geçerliliği de devam etmektedir.

Öte yandan; hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanların yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilmekte ve bu personel için ayrıca amir onayı gerekmemektedir.

Dil tazminatının ödenme süresi

Yabancı Dil Tazminatı ödenmesine esas alınan YDS sonuçlarına dayanarak ilgili personele 5 yıl süreyle ödeme yapılabilmektedir. Bu sürenin bitiminden önce yeniden sınavla dil seviyesi belirlenmemiş olanların yabancı dil seviyeleri, 5 yılın sonunda bir alt düzeye inmiş sayılır ve (C) düzeyine göre tazminat alanların yabancı dil tazminatları ise kesilir. Öte yandan, 96-100 puan aldıkları için (A) düzeyinde ödeme yapılan personel 5 yılın sonunda (B) düzeyine göre tazminat alacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.