logo yeni

calisanlar2 copy

ÇEŞİTLİ KANUNLARA TABİ İKEN GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞ OLANLAR MEMURİYETE NASIL ATANIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

personel8657 sayılı Kanuna ya da diğer personel kanunlarına tabi olarak görev yapmakta iken, istifa etmiş olanların Devlet memurluğu statüsünde bir kadroya atanmaları bazı şartlar altında mümkün olabilmektedir.

DEVLET MEMURLUĞUNDAN AYRILANLARIN YENİDEN MEMURİYETE ATANMASI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta iken memuriyetten çekilenler (istifa edenler) ile çekilmiş sayılanların (istifa emiş sayılan/müstafi sayılan) yeniden memuriyete dönebilmesi en çok 2 defa ve bazı koşulların varlığı halinde söz konusu olabilmektedir. (12.05.1982 tarihinden önceki istifa ve dönüşler hariç)

Memuriyete yeniden dönülmesinde aranan koşullar

Daha önce Devlet memuriyetinde bulunmuş olanların yeniden memuriyete atanabilmesi için;

**Yeniden memurluğa atanabilmek için gerekli bekleme süresini tamamlamaları gerekir.

**Memuriyete engel bir durumları olmamalı.

**Geçmeyi düşündükleri kurumlarda durumlarına uygun boş kadro bulunmalı.

**Başvuruda bulunacakları kurumlar tarafından atanmaları uygun görülmeli.

**Varsa, açıktan atamaya ilişkin koşullar yerine getirilmeli.

Yukarıdaki koşulların varlığı halinde, memuriyetten ayrılmış olanlar; ayrıldıkları sınıfta ya da eğitim ve nitelikleri itibariyle girebilecekleri hizmet sınıflarında,  ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit derecedeki bir kadroya atanabilirler.

Yeniden memuriyete dönmek için beklenmesi gereken süre

-Kurumlarına yazılı olarak müracaat ederek görevlerinden ayrılmak isteyenler, bu isteklerinin kabulü üzerine görevden ayrılmışlarsa, 6 ay geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.

-Kurumlarına yazılı olarak müracaat ederek görevlerinden ayrılmak isteyenler, bu istekleri kabul edilmeden görevden ayrılmışlarsa, 1 yıl geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.

-Kurumlarına yazılı olarak müracaat ederek görevlerinden ayrılmak isteyenler, yerlerine atananların gelmesinden sonra görevden ayrılmışlarsa, 6 ay geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.

-Kurumlarına yazılı olarak müracaat ederek görevlerinden ayrılmak isteyenler, yerlerine atananlar gelmeden görevden ayrılmışlarsa, 1 yıl geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.

-Kurumlarına yazılı olarak müracaat ederek görevlerinden ayrılmak isteyenler, yerlerine atananların bir ay içinde göreve başlamaması nedeniyle amirine haber vererek görevden ayrılmışlarsa, 6 ay geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.

-Kurumlarına yazılı olarak müracaat ederek görevlerinden ayrılmak isteyenler, olağanüstü bir mazerete dayanarak hemen görevden ayrılmışlarsa, 6 ay geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.

-Zorunlu oldukları devir ve teslim işlemlerini yapmadan görevden ayrılmışlarsa, 3 yıl geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.

-Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapmaktayken, yerlerine atananlar gelip göreve başlamadan görevden ayrılmışlarsa, hiçbir şekilde memuriyete dönemezler.

-Memurların 657 sayılı Kanuna göre çekilmiş (müstafi) sayıldıkları durumlarda, 1 yıl geçmedikçe memuriyete dönemezler.

657 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN PERSONELİN MEMURİYETE ATANMASI

Yüksek Öğretim Personel Kanununa, Hakimler ve Savcılar Kanununa, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna, Uzman Jandarma Kanununa ve Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev yapanlardan, kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanların veya ayrılmış sayılanların ya da görev süreleri sona erenlerin Devlet memuriyetine ilişkin bir kadroya atanması bazı koşulların varlığı halinde söz konusu olabilmektedir.

Memuriyete atanmada aranan koşullar

Başka personel kanunlarına tabi çalışmış olanların memuriyete atanabilmesi için;

**Memuriyete engel bir durumları olmamalı.

**Geçmeyi düşündükleri kurumlarda durumlarına uygun boş kadro bulunmalı.

**Memuriyette girecekleri hizmet sınıfının niteliklerini taşımaları gerekir.

**Geçmeyi düşündükleri kurumlarda durumlarına uygun boş kadro bulunmalı.

**Başvuruda bulunacakları kurumlar tarafından atanmaları uygun görülmeli.

**Eski görevlerinde belli bir süre çalışmış olma şartı arananların bu süreyi tamamlamış olmaları.

**Varsa, açıktan atamaya ilişkin koşullar yerine getirilmeli.

Öte yandan, mevcut düzenlemelere göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personel olarak görev yapmış olanların  memur kadrolarına atanması mümkün olamamaktadır.

Memuriyete girecek olanların beklemesi gereken süre

Devlet Memurları Kanunu dışındaki personel kanunlarına tabi olarak görev yapmış olanların, Devlet memuriyetine ait kadrolara atanabilmeleri için, görevlerinden ayrıldıktan sonra belli bir süre beklemeleri gerekmemektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.