logo yeni

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ALMAYANLAR HANGİ TAZMİNATI ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

maas8Devlet Memurları Kanununa göre aylık alan Devlet memurlarına; yürüttükleri görevin önem sorumluluk ve niteliğine, görev yerlerinin özelliğine, hizmet sürelerine, kadro unvan ve dereceleri ile eğitim seviyelerine göre, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli oranları tutarında her ay aylıklarıyla birlikte tazminat ödenmektedir.

Öte yandan, aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre belirlenmeyen memurlara  (örneğin, 375 sayılı KHK’ya göre ücret göstergesi ve tazminat göstergesi esas alınarak ücretleri ödenenler) ise, haklarında belirlenmiş olan özel hizmet tazminatı ve benzeri tazminatlar ödenmemektedir.

Devlet memurlarına aylıklarıyla birlikte ödenen tazminatlar

Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personel ile Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil personele Özel Hizmet Tazminatı ödemesi yapılırken,  bu personel dışındakilere ise farklı adlar altında tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Özel hizmet tazminatı ile diğer tazminatların belirlenmesi ve ödenme şekli ise aynıdır.

**Eğitim Öğretim Tazminatı: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil olmak üzere) ödenir.

**Din Hizmetleri Tazminatı: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi Din Hizmetleri Sınıfına dahil diğer kadrolarda bulan personele ödenir.

**Emniyet Hizmetleri Tazminatı: Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerine ödenir.

**Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı: Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlara ödenir. (Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, Kaymakam Adayı ve benzeri personel)

**Adalet Hizmetleri Tazminatı: Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli Devlet memurlarına ödenir.

**Diğer Tazminat: Özel hizmet tazminatı ile yukarıda sayılan diğer tazminatlardan yararlanmayan personele ise diğer tazminatlar bölümünde belirlenen oranlarda tazminat ödenir. Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli hakkında da bu kapsamda belirlenen tazminat oranları uygulanmaktadır.

Ödenecek tazminatın oranı

Özel Hizmet Tazminatı yerine ödenen tazminatların hangi işi yapanlara veya hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği ile miktarı ve ödeme usul ve esasları, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamelerle belirlenir.

En Yüksek Devlet Memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarı esas alınarak belli oranlar şeklinde belirlenen tazminatlar, memurlara her ay aylıklarıyla birlikte ödenir ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir.

Tazminatların eksik ya da hiç ödenmemesi

Aylık ücretleri yukarıda belirtilen tazminatlar da dahil edilerek belirlenenler;

-Yurt dışına sürekli görevle gittiklerinde bu tazminatlardan yararlanamazlar.

-Bir takvim yılı içerisinde kullandıkları hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması durumunda, aşan sürelere isabet eden tazminatlardan %25 eksik yararlanırlar. (Sağlık kurulu raporu üzerine kullanılan hastalık izinleri; kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık nedeniyle kullanılan hastalık izinleri; resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görüle tedavi süreleri hariç) 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.