logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR AYNI YAKINI İÇİN NE KADAR REFAKAT İZNİ KULLANABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

refakat2Devlet memurlarının refakat izni kullanmalarının gerektiği hallerde, aynı yakınları için ne kadar süre ile ve kaç defa refakat izni alabilecekleri konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, “… memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. ” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, memurlara verilebilecek refakat iznine ilişkin esasların da düzenlendiği “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te;

*Memura, refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebeplerin, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığının, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediğinin, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer almasının gerektiği,

*Verilen 3 aylık refakat izninin, gerekli görülmesi hâlinde aynı koşullarla bir katına kadar uzatılabileceği,

*Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemeyeceği

hususları da hükme bağlanmıştır.

Aynı kişiden dolayı verilebilecek refakat izni süresi

Devlet memurlarına refakat izni verilmesine ilişkin olarak, 657 sayılı Kanunda ve ilgili Yönetmelikte yer alan hükümlere göre, memurun refakat izni kullanabileceği bir yakınıyla ilgili olarak;

-Refakat nedeniyle memura verilen 3 aylık izin süresinin, refakate konu kişi ve sebebin aynı olması ve gerek görülmesi halinde aynı koşullarla 3 ay daha uzatılabileceğini,

-Aynı kişi ve aynı vaka sebebiyle memura verilebilecek refakat izni toplam süresinin 6 ayı geçemeyeceğini,

-Daha önce refakat etmiş olduğu kişiden dolayı memura, daha önce kullandığı refakat iznine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunda belirtilen aynı sebeple tekrar refakat izni verilemeyeceğini,

-Daha önce refakat etmiş olduğu kişiden dolayı memura, başka bir sebebe dayanarak refakat izni verilebileceğini,

-Sebebin farklı olması durumunda, aynı kişi için memura verilebilecek refakat izni sayısında herhangi bir sınırlama olmadığını 

memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Örnek:

Annesinin geçirdiği trafik kazasında ağır şekilde yararlanarak tedavi görmesi nedeniyle, usulüne göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna dayanılarak 3 ay süre ile refakat izni verilen memura, 3 aylık izin süresinin bitiminde annesinin bu tedavisi için aynı usulle 3 ay daha refakat izni verilebilir. Bu izinlerin dışında, annesinin söz konusu trafik kazasından kaynaklı rahatsızlıkları için memura ayrıca refakat izni verilemez.

Annesinin geçirdiği trafik kazasından dolayı refakat izni kullanmış olan memur, annesinin yeniden bir trafik kazası geçirmesi ve refakat izni kullanılmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde, bu kazadan dolayı da refakat izni kullanabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.