logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLAR HAKKINDA YAPILAN DİSİPLİN TOPLANTILARINA KİMLER KATILAMAZ?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

toplantiKamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan ve Devlet memurları hakkında yürütülen disiplin işlemlerinde çeşitli şekillerde başvurulan disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin, bazı durumlarda kurullarının yapacağı toplantıya katılmamaları gerekmektedir.

Kurul toplantısına katılmaması gerekenlerin katıldığı bir toplantıda Devlet memuru hakkında verilen kararlar ve bu kararlara istinaden yapılacak diğer idari işlemlerin hukuka aykırılığından söz edilebilecektir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların disiplin ve soruşturma işlemleriyle ilgili olarak kanunlarla verilen görevleri yürütmek üzere;

-Kurum merkezlerinde bir Yüksek Disiplin Kurulu,

-Her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde, milli eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu

kurulmasını öngörmüştür.

Öte yandan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte; disiplin ve yüksek disiplin kurullarının oluşturulması,  üyelerinin görev süresi, kimler hakkında karar verebilecekleri, görüşme ve karar alma usulü gibi hususlar açıkça düzenlenmiştir.

Kurulların toplantılarına katılamayacak olanlar

Disiplin veya yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyeleri, bazı durumlarda görevli oldukları kurulların yapacağı toplantılara katılamazlar.

Kurulların başkan ve üyeleri;

-Atamaya yetkili oldukları Devlet memurlarıyla ilgili işlere,

-İlgili disiplin soruşturmasını yaptıkları Devlet memurlarıyla ilgili işlere,

-İlgili disiplin cezasının verilmesini teklif ettikleri Devlet memurlarıyla ilgili işlere,

-Kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına ait işlere

ilişkin hususların görüşüldüğü kurul toplantılarında görev alamazlar.

Kurullarda görev alamayacak olanlar

Disiplin veya yüksek disiplin kurullarında başkan ve üye olabilecek görevlerde bulunan memurlardan bazıları bu kurullarda görevlendirilemez.

Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası uygulanmış olan Devlet memurları, bu cezalar özlük dosyalarından silinmiş olsa bile, disiplin ve yüksek disiplin kurullarında görevlendirilemezler.  

Katılmaması gerekenlerin bulunduğu toplantıda alınan kararlar

Disiplin ve yüksek disiplin kurullarında görev alamayacak olanların yer aldıkları toplantılar ile başkan ya da üyesi oldukları kurullarda katılmamaları gerektiği halde katıldıkları toplantılarda verilen kararların ve bu kararlara dayalı olarak yapılan diğer idari işlemlerin, dava konusu edilmeleri durumunda mahkemeler tarafından hukuka uygun bulunmayacağını memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.