logo yeni

calisanlar2 copy

KPSS SONUCUNA GÖRE BİR KURUMA YERLEŞEN KİŞİ O TARİHLERDE ASKERDEYSE NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

askerKamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile bir kamu kurumuna yerleştirilen ancak atamasının yapılacağı tarih itibariyle askerde olan kişinin durumu, KPSS’ye giren ya da girecek olan adaylar bakımından merak edilen bir konudur.

DMK’daki düzenlemeler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar arasında, ilgililerin askerlik durumu itibariyle;

-Askerlikle ilgisinin bulunmaması,

-Askerlik çağına gelmemiş olması,

-Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olması

şartlarından birini taşımaları gerekeceğine de hükmetmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunda, atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süreleri ile süresi içerisinde göreve başlamama halinde yapılacak işlemlere de yer verilmiştir.

Bu düzenlemelere göre, ilk defa Devlet memuriyetine atanacaklardan;

-Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

-Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süreler içerisinde görevlerine başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilmezler. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerden dolayı göreve başlayamama halinin iki ayı aşması durumunda ise atama işlemleri iptal edilir.

Kanundaki hükümlerin anlamı

657 sayılı Kanunda yer alan bu hükümlere göre, Devlet memuru olarak atanacak olanların askerlik durumu itibariyle yukarıda belirtilen üç koşuldan birini taşımaları gerekecek olup, askerde bulunan kişinin memur olarak atanamayacağı sonucu çıkmaktadır.

Ancak, askerde oldukları dönemde merkezi yerleştirmeleri yapılan ve yerleştirildikleri kurumlar tarafından askerlik durumları gerekçe gösterilerek atamaları yapılmayan adaylar tarafından açılan davalarda,   askerlik hizmetinin kamu hizmeti olması ve sınava girenlerin ne zaman yerleştirilme ve atanma atanma tarihlerini önceden bilemeyeceklerinden hareketle, atama yapılmaması işlemlerinin iptali yönünde kararlar verilmektedir.

Öte yandan, Devlet Memurları Kanunundaki düzenlemeler ile konuya ilişkin yargı kararlarından hareketle, Devlet Personel Başkanlığı da, askerde olmaları sebebiyle ataması yapılamayanların, yerleştirildikleri kurumlara askerlik bitiminde başvurmaları halinde atamalarının yapılması yönünde görüşler vermeye başlamıştır.

Değerlendirmemiz

KPSS ve merkezi yerleştirme düzenlemeleri, 657 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen hükümlerinden sonra yürürlüğe girmiştir. Öte yandan, KPSS ve bu sınav sonucunda yapılacak merkezi yerleştirmeye ilişkin sürecin uzunluğunun yanı sıra, askerlik hizmeti erkekler için Anayasal ve yasal bir zorunluluk olarak getirilmiştir.

Bu nedenle, memurunyeri.com olarak, kurumlar tarafından atamaları yapıldığı halde askerde olmaları sebebiyle göreve başlayamayanların durumunun; mazeret sebebiyle göreve başlayamama şeklinde değil, yasal zorunluluk nedeniyle göreve başlayamama şeklinde düşünülmesi ve merkezi yerleştirmesi yapılan personelden kurumlarca ataması yapılanlar için göreve başlama sürelerinin askerlik süresinin bitim tarihi itibariyle işletilmeye başlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.