logo yeni

calisanlar2 copy

BİR YAKININA REFAKAT ETMEK İSTEYEN MEMUR AYLIKSIZ İZİN NASIL ALIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

refakatBakmakla yükümlü oldukları veya refakat etmediklerinde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun süren hastalıklarının bulunması hallerinde, memurlara aylıksız izin verilebilmektedir.

Refakat nedeniyle memurlara aylıksız izin verilmesi bazı koşulların gerçekleşmiş olması durumunda söz konusu olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu;  

-Memurun bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin,

-Memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin

ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, memurlara aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle üç aya kadar izin verileceğini ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılacağını hükme bağlamıştır.

Kanunda ayrıca, memurlara aylık ve özlük hakları korunarak verilen refakat izni süresinin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine 18 aya kadar da aylıksız izin verilebileceği belirtilmiştir.

Bu düzenlemelere göre, Devlet memurlarına; 6 ay ücretli refakat izni, bu izinden sonra da 18 aya kadar ücretsiz refakat izin verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ücretli refakat izni

Usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına istinaden, istekleri üzerine memurlara 3 aya kadar ve gerektiğinde aynı usulle yeniden 3 aya kadar refakat izni verilebilir. Bu süreler içerisinde memurun ücret ve tüm özlük hakları korunur. Refakat izni konusundaki ayrıntılı yazımız için tıklayınız…

Ücretsiz refakat izni

Ücret ve özlük hakları korunarak 6 aya kadar refakat izni kullanan memura, aynı yakınının aynı rahatsızlığı için izin kullanmak istemesi durumunda, aylık ödenmeksizin 18 aya kadar izin verilebilir.

Memurlara ücret ve özlük hakları korunarak refakat izni verilebilmesi için,  sağlık kurulu raporunda hangi bilgilerin yer alması gerekeceği ayrıntılı olarak “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar”da düzenlenmiş olmasına rağmen,  refakat için ücretsiz izin verilmesinde ise konuya ilişkin sağlık kurulu raporunun olması yeterli görülmüştür.

Sağlık kurulu raporlarda yer alacak bilgiler

**Ücretli refakat izni için: Memurun ücret ve özlük hakları korunarak 6 aya kadar refakat izni kullanmasına imkan verecek sağlık kurulu raporlarında; refakati gerektiren tıbbi sebeplerin, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığının, refakat edilecek kişinin sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediğinin, refakat süresinin (3 ayı geçmeyecek şekilde), varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması zorunludur.

**Ücretsiz refakat izni için: Memurun ücretsiz olarak 18 aya kadar refakat izni kullanılabilmesi için, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmemesi durumunda hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğine veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu alınmış olmasının yeterli olacağını memurunyeri.com olarak değerlendirilmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.