logo yeni

DOLU KADROYA KURUM İÇİNDEN VEKÂLETTE ÖDENECEK ÜCRET

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

vekaletÇeşitli sebeplerle görevlerinden geçici olarak ayrılmış olan Devlet memurlarının yerine aynı kurum içerisinden vekalet eden memurlara, vekalet ettikleri görev nedeniyle aylık, ek ödeme, zam ve tazminat ödenmesi konusunda tereddüt oluşabilmektedir.

Yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, aylıksız izin, geçici görev, vekalet, mehil müddeti, görevden uzaklaştırma, göz altına alınma, tutuklanma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminere katılma gibi nedenlerle görevlerinden geçici olarak ayrılan memurların yerine, kurum içerisinden bir memur da vekaleten atanabilmektedir. Bu şekilde vekâleten atanan memurlara, bazı durumlarda vekalet görevi nedeniyle ücret de ödenmektedir.

Geçici ayrılmalar nedeniyle bir kadroya vekaleten atanma konusunda, memurunyeri.com olarak  burada sadece kurum içinden vekaleten atanan memurların durumuna değinilecektir.

İlgili mevzuat

1-657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddelerinde;

*Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden vekil atanabileceği,

*Bir göreve kurum içinden vekalet eden memurlara vekalet aylığı ödenebilmesi için, asilde aranan şartları taşımalarının zorunlu olduğu,

*Geçici olarak ayrılan memurların yerine aynı kurumdan atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödeneceği,

*Kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödeneceği,

*Mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabileceği,

*Bir göreve vekaleten atanan memurlara, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte birinin verileceği

belirtilmiştir.

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde;

Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedeniyle görevlerinden geçici olarak ayrılanlara vekalet edenlere, vekalet nedeniyle ek ödeme farkı ödemesi yapılmayacağına hükmedilmiştir.

3- Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 9 uncu maddesinde;

Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden geçici olarak ayrılanlara vekalet edenlere, vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenmeyeceği belirtilmiştir.

Dolu kadroya kurum içinden vekalette aylık ödemesi

Görevlerinden geçici olarak ayrılan memurların yerine, kurum içerisinden usulüne göre vekaleten atanan memurlara, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı verilmesi gerekecektir.

Öte yandan, kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile kurum içinden veznedarlık ve saymanlık kadrolarına vekaleten atananlara, göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilecektir.

Verilecek vekalet aylığının miktarı, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının [(gösterge+ek gösterge) X aylık katsayısı) üçte biri kadar olacaktır.

Dolu kadroya kurum içinden vekalette ek ödeme

Görevlerinden geçici olarak ayrılan memurların yerine kurum içerisinden vekaleten atanan memurlara, vekalet ettikleri görevden dolayı “ek ödeme” yapılamayacaktır.

Dolu kadroya kurum içinden vekalette zam ve tazminat ödemesi

Görevlerinden geçici olarak ayrılan memurların yerine kurum içerisinden vekaleten atanan memurlara, vekalet ettikleri görevden dolayı “zam ve tazminat” ödemesi yapılmayacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.