logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLAR MALULEN EMEKLİ NASIL OLUYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

emekliSigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün belli bir oranını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybedenler malul sayılmakta ve bunlardan gerekli şartları taşıyanlar hakkında malulen emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.

Memurun malul sayılması

Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün en az %60’ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olan memurlar, kendilerinin ya da kurumlarının isteği üzerine, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından memur hakkında düzenlenecek raporlara istinaden, SGK Sağlık Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde,  malul sayılmaktadırlar.

Ancak, çalışma gücünün %60'ını veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü ilk defa sigortalı olarak işe girmeden önce kaybetmiş olan memurlar ise malul sayılmamaktadırlar.

Malullük aylığı bağlanacak olanlar

Malul sayılan memurlardan;

**En az 10 yıl yıldan beri sigortalı olup 1800 gün prim bildirilmiş olanlar,

**Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olup 1800 gün prim bildirilmiş (sigortalılık süresi şartı aranmadan) olanlar

herhangi bir yaş şartı aranmadan malullük aylığı almaya hak kazanırlar.

Maluliyet başvurusu ve sağlık raporu

Malullük aylığı bağlanması için gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını taşıyan memurlar, başvurularını bir dilekçe ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne yaparlar.

Başvuru yapılan müdürlük tarafından verilecek sevk yazısında belirtilecek Devlet üniversite hastaneleri,  Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Askeri Hastaneler tarafından sağlık raporu düzenleyebilir. Bu hastanelerin bulunmadığı yerlerde ise rapor Devlet hastanelerinden de alınabilir.

Memurların çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar “Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir.

Bu Yönetmeliğe göre;  Sevk üzerine sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından memur hakkında düzenlenecek raporda, maluliyet talebine esas teşkil eden hastalık ya da arızalarının ayrıntılı muayenesi sonucu ile muayene bulguları ve dayanağı sonuçlar belirtilmekte, ayrıca raporun karar kısmında memurun çalışma gücü kayıp oranından ya da maluliyet oranından söz edilmeyerek "Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir." ibaresine yer verilmesi gerekmektedir.

Düzenlenen sağlık kurulu raporlarında çalışma gücü kaybı ya da maluliyet oranı/derecesi belirtilmesi durumunda, bu tespitler SGK Sağlık Kurulu tarafından verilecek kararlar için bağlayıcı değildir.

Sevk üzerine memur hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporu, sevki yapan müdürlük tarafından SGK Sağlık Kuruluna gönderilir.

SGK Sağlık Kurulunun değerlendirmesi ve maluliyet kararı

SGK sağlık kurulları; sevk üzerine memur hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporundaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, memurun çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulları, memurun çalışma gücünün %60’ını kaybetmediği kanaatine varırsa, malulen emeklilik talebini reddeder.

SGK sağlık kurulları tarafından bu yönde düzenlenen raporların SGK Yüksek Sağlık Kurulu tarafından incelenmesini isteyecek olan memurlar, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne dilekçeyle başvuruda bulunabilirler.

Sağlık sunucularının sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporların, memurların maluliyet derecelerini belirle amacıyla değil ve maluliyete gerekçe gösterilen rahatsızlık ve arızaların teşhisi amacıyla talep edilmesi ve maluliyet oranı konusundaki kararın SGK Sağlık Kurulu tarafından verilmektedir. Bu nedenle, memurunyeri.com olarak, memurların sağlık sunucularından aldıkları raporlarda yer alan bilgi ve ifadelere dayanarak, malul sayılmalarına karar verildiği düşüncesine kapılmamaları gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Malullük raporu ile engelli raporu arasındaki fark

Engelli sağlık kurulu raporuna göre vücut fonksiyonlarının %60’ını kaybettiği belirlenen memurlar hakkında, söz konusu raporlara dayanarak malulen emeklilik işlemleri yapılmamaktadır.

Engelli sağlık kurulu raporlarında kullanılan ölçütler ile malul sayılmaya ilişkin raporlarda göz önünde bulundurulan unsurlar farklıdır. Engelli sağlık kurulu raporlarında, kişinin hastalıklarının tamamı birleştirilerek, memurun tüm vücuduna ilişkin fonksiyon kaybı oranı belirlenirken; memurun malul sayılmasına ilişkin raporda hastalıklar birleştirilmemekte ve en ağır hastalığına göre kayıp oranı belirlenmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.