logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN EĞİTİM NEDENİYLE İNTİBAKI NASIL YAPILIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

egitim2Devlet memurlarının, memuriyete başladıktan sonra (memuriyet sırasında ya da memuriyetten ayrılarak) üst öğrenim tamamlamaları durumunda, haklarında intibak işlemi yapılabilmektedir.

Memurların üst öğrenimi tamamlamaları nedeniyle intibaklarının yapılması hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12/d maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükme göre; “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.”

657 sayılı Kanunun söz konusu hükmüne göre, intibak işleminde;

-Memurun emsalinin belirlenmesi,

-Memurun emsalini geçememesi,

-Üst öğrenimin memuriyet sırasında ya da memuriyetten ayrılarak tamamlanmış olması

gerekmektedir.

**Üst öğrenimi tamamlama

Devlet memurlarının bitirdikleri bir üst öğrenim nedeniyle haklarında intibak işlemi yapılabilmesi için,  memuriyette iken üst öğrenimi bitirmeleri veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirip yeniden memuriyete dönmüş olmaları gerekmektedir.

Üst öğrenimi bitirmiş oldukları halde, alt öğrenim düzeyinden memuriyete girenlerin, memuriyete girdikten sonra üst öğrenime ilişkin diplomalarını ibraz ederek intibaklarının yapılmasını istemeleri durumunda ise, ilgililer hakkında intibak işlemi yapılamayacağını ancak memuriyet giriş derecelerinin üst öğrenimlerine göre belirlenebileceğini memurunyeri.com değerlendirmekteyiz.

**Memurun emsali

Üst öğrenim nedeniyle intibak işlemi yapılırken, memurun emsaline göre değerlendirme yapılmaktadır.  Üst öğrenimi bitiren memurun emsali ise; aynı üst öğrenime hiç ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde eğitimini bitirerek memuriyete giren kişi olmaktadır.

**Memurun emsalini geçememesi

Memurun üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle intibakı yapılırken, intibak sonucunda ulaşacağı derece ve kademenin, emsali olan personelin ulaşmış olduğu derece ve kademeyi geçmemesi gerekecektir.

Alt ve üst öğrenimden mezun olma tarihleri ile memuriyette geçirilen hizmet süreleri, intibak işlemi sonucunda ulaşılacak seviyenin ve değerlendirilecek hizmet süresinin belirlenmesinde etkili olacaktır.

Örnek

Konuya ilişkin olarak, memurunyeri.com olarak şu örnekleri verebiliriz: 

2000 yılında meslek lisesini bitiren ve 1 Temmuz 2002 yılında Teknisyen olarak 12 nci derecenin ikinci kademesinden memuriyete başlayan birisi, 2013 yılında Mühendislik fakültesini bitirmiş ve intibakının yapılmasını istemiştir.

Bu kişinin emsali; 2000 yılında meslek lisesini, 2004 yılında Mühendislik fakültesini bitiren ve 1 Ağustos 2004 tarihinde memuriyete başlayan kişi olacaktır.

Bu kişinin intibakı;

-Meslek lisesi mezunu olarak 12/2’den göreve başlamış ve 1 Ağustos 2013 tarihi itibariyle toplam 11 yıl 1 ay hizmetinin karşılığında 8/1’e ulaşmış olacaktır. 

Mühendislik fakültesini bitirmesi nedeniyle, memuriyete başlangıç derecesi 8/1 olacak ve bu seviyenin üzerine,  memuriyette geçirdiği 11 yıllık hizmetin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanması gerekecektir. Bu hesaplamayla,  8/1 üzerine 11 yıllık hizmet süresi ilave edildiğinde 5/3’e ulaşacaktır. Ancak emsalinin ulaşacağı seviyeyi geçmemesi gerekecektir.

-Memurun emsali, 1 Ağustos 2004 tarihinde 8/1’den göreve başlamış ve 1 Ağustosn 2013 itibariyle 9 yıl hizmeti olacaktır. 9 yıl hizmet süresi karşılığında yapacağı kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi ile 1 Ağustos 2013 tarihinde 5/1’e ulaşmış olacaktır.

Örnekte belirtilen durumdaki kişinin intibakı sırasında, emsalinin 5/1’e ulaşabilecek olması nedeniyle, kendisinin de en fazla 5/1’e ulaşabilecek olması nedeniyle, hizmetlerinin yaklaşık 2 yılı değerlendirme dışı kalmış olacaktır. İntibak sonucunda 1 Ağustos 2013 itibariyle 5 inci derecenin 1 inci kademesine ulaşmış olacaktır.

Öte yandan, intibak yapılırken bulunacak derece ve kademelere, yasal düzenlemeler gereği alınan ilave kademe ve derecelerin de eklenmesi gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.