logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ SÜRELER GEÇMİŞSE MEMURA DİSİPLİN CEZASI VERİLMEZ?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

disiplinDevlet memurlarının fiil ve hallerinden bazıları disiplin cezası verilmesini gerektirmekle birlikte, memur hakkında disiplin cezası verilebilmesi için bazı süre kurallarına da uyulması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, disiplin uygulamalarına ilişkin olarak, soruşturma zamanaşımı ve ceza verme zamanaşımı süreleri de belirlemiştir.  Ancak uygulamada, belirlenen bu süreler aşıldıktan sonra soruşturmaya başlandığı ya da disiplin cezası verildiği de görülebilmektedir.

Soruşturmaya ilişkin süre

Soruşturma zamanaşımı süreleri, işlendiği düşünülen fiil veya halin gerektirdiği disiplin cezasına göre farklı belirlenmiştir.

Buna göre;

**Uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanması gerekir.

**Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanması gerekir.

Soruşturmaya başlanması için belirlenen bu azami süreler geçtikten sonra, herhangi bir fiil veya hal sebebiyle memur hakkında disiplin soruşturması veya kovuşturulmasına başlanamaz.

Disiplin cezası vermeye ilişkin süre

İşlendiği düşünülen fiil ve hallerle ilgili olarak süresi içerisinde başlanan soruşturma veya kovuşturmaya dayanılarak, Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilmesi de belli bir süre şartına bağlanmıştır.

Süresi içerisinde soruşturmasına ya da kovuşturmasına başlanmamış bir fiil veya halden dolayı memurlar hakkında disiplin cezası verilemeyeceği gibi, disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra da o fiil veya halden dolayı memura disiplin cezası verilemez.

Kanunda belirlenen zamanaşımı sürelerinin dolması

Disiplin cezası verilebilmesi için öngörülen 2 yıllık zamanaşımı süresi dolmamış olsa bile, disipline aykırı fiil veya halin işlendiğinin öğrenilme tarihine göre belirlenen soruşturma veya kovuşturmaya başlama için gerekli süre geçtikten sonra başlatılacak bir soruşturmaya veya kovuşturmaya dayanılarak memura disiplin cezası verilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, soruşturma ya da ceza verme bakımından zamanaşımına uğramış olan bir fiil veya halden dolayı, memur hakkında başka bir disiplin cezası da verilenmeyecektir.

Disiplin uygulamalarındaki diğer sürelerin anlamı

Devlet memurlarına ilişkin disiplin uygulamalarında, soruşturma ve ceza zamanaşımı süreleri dışında başka bazı süreler de vardır. Ancak, aşağıda belirtilecek olan bu sürelerin, disiplin soruşturması ya da disiplin cezası verilmesi için belirlenen zamanaşımı sürelerine ilişkin olmayıp, idari işleyiş ile ilgili süreler olduğunu memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

**Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Burada belirtilen 15 günlük sürenin geçmiş olmasının, verilecek cezaya herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ancak bu gecikmenin, disiplin amirinin süresi içerisinde görevini yerine getirmeme fiilini işlediği şeklinde değerlendirilmesi mümkündür.

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren hallerde, soruşturma dosyası 15 gün içerisinde yetkili disiplin kuruluna gönderilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Burada belirtilen süreler de disiplin soruşturmasına başlama ya da ceza verme zamanaşımı süreleri ile ilgili hususlar değildir. Bu sürelere uyulmamış olması, verilecek disiplin cezasını etkilemeyecek, ancak ilgili amir veya kurulların görevlerini süresi içerisinde yapmadığı şeklinde değerlendirilecektir.

**Memurluktan çıkarma cezası verilmesini gerektiren hallerde, soruşturma dosyasının ilgili yüksek disiplin kuruluna gönderilmesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde bu kurul tarafından karar verilir.

Burada ifade edilen 6 aylık süre, ceza verme zamanaşımı süresi olmayıp, ilgili yüksek disiplin kurulunun iç işleyişine ilişkin belirlenmiş bir süredir.

Örnek yargı kararları

**Sahte diploma verilmesinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilmesi hakkında.

**Soruşturma zamanaşımı süresi geçtikten sonra disiplin cezası verilmesi hakkında.

**Soruşturma zamanaşımı ve soruşturma onayında olmayan konular hakkında.

**Disiplin cezası verme süresi geçtikten sonra memura ceza verilmesi hakkında.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.