logo yeni

calisanlar2 copy

İZİN İHTİYACI OLAN MEMURUN YILLIK İZİN HAKKI YOKSA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

dusunceliYıllık izin hakkı olmayan ya da yıllık izinlerinin tamamını kullanmış olan Devlet memurlarının izne ihtiyaç duymaları halinde, bu ihtiyaçları bazen karşılanabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara çeşitli süre ve şartlarla izin kullanabilme hakkı tanımıştır. Ancak, özellikle aday memurların büyük çoğunluğunun memuriyetlerinin ilk yılında yıllık izin kullanma hakları bulunmamakta ve bu personelin izin ihtiyacı doğabilmektedir. Öte yandan, yıllık izin hakları bulunmakla birlikte bu izinlerini kullanmış olan memurların da yıl içerisinde izleyen sürelerde izne ihtiyaç duymaları söz konusu olabilmektedir.

Yıllık izin

Memurlara tanınan izin haklarından birisi de yıllık izindir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurlarının yıllık izin süresini; hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ise 30 gün olarak belirlemiştir.

Bu düzenlemeye göre, 1 yıldan az hizmeti olan memurların yıllık izin hakkından yararlanmaları mümkün olamamaktadır.

Yıllık izin kullanma hakkı olmayanların ya da yıllık izin sürelerinin tamamını kullanmış olan memurların izne ihtiyaç duyması ve izin ihtiyaçlarının Kanunda sayılan mazeretlere dayanmaması halinde, bu memurlara bazı sürelerle izin verilmesi kurumların takdirine bırakılmıştır.

Mazeret izni

Devlet Memurları Kanunu, hizmet süreleri ile ilişki kurmaksızın, memurların çeşitli mazeretlerinden dolayı izin kullanabilmelerine imkan tanımıştır.

Memurların;

-Evlenme mazeretleri,

-Doğumdan kaynaklanan mazeretleri (analık, babalık, süz izni gibi),

-Ölüm mazeretleri

nedeniyle mazeret izni kullanması mümkün olup, bu mazeretler nedeniyle izin talep eden memurlara söz konusu izinlerin verilmesi zorunludur. (Mazeret izni konusundaki ayrıntılar için tıklayınız …)

Bu mazeretlerin dışında bir sebeple izne ihtiyaç duyulması halinde ise, memurun izin talebinin karşılanıp karşılanmaması kurumunun takdirine bırakılmıştır. Yıllık izin hakkı olmayan memurların, Kanunda belirtilen mazeretlere dayanmayan ücretli izin talepleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Yıllık izin hakkı olmayan ya da bu hakkını kullanmış olan memura izin verilmesi 

Yıllık izin hakkı bulunmayan ya da yıllık izin sürelerinin tamamını kullanmış olan memurların izne ihtiyaç duymaları durumunda, mazeret izni verilmek suretiyle talepleri karşılanabilmektedir. Ancak, bu iznin verilmesi kurumların takdirine bırakılmış olduğundan, bazı kurumların bu şekilde izin vermediği ya da memurlar arasında farklı uygulamalara gittiği de görülebilmektedir.

**Bu iznin alınması

Kanunda yazan mazeretlere dayanmayan bir sebeple memur mazeret izni talebinde bulunabilir. Bu talebin ilgili birim amiri tarafından uygun görülme durumunda, mazeret iznini; merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi verir.

**Bu iznin süresi

Memura, bir yıl içinde (takvim yılı) toptan veya bölümler halinde 10 gün süre ile mazeret izni verilebilir.

10 günlük iznin farklı zamanlarda kullanılmasına ihtiyaç duyulması halinde, bir defa izin verilen memura yıl içerisinde yeniden talep edeceği (10 günden kalan kısım için) mazeret izinlerinin de mutlaka verileceği anlamına gelmemektedir.

Öte yandan, yıl içerisinde 10 gün süre ile mazeret izni kullanan memura, zorunlu bir sebebinin olması halinde 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Ancak, bu şekilde verilecek mazeret izni (ilk 10 günün dışındaki) süreleri memurun yıllık izninden düşülür.

Zorunlu mazeretleri bulunsa bile, ilk 10 günlük mazeret izni dışında, öğretmenlere mazeret izni verilmemektedir.

Bu iznin verilmesinde yaşanan sorunlar

Memurlara verilecek izinlerin kurumların takdirine bırakıldığı hallerde, kurumların farklı uygulamalara gitmesi, bu izinleri hiç kullandırmaması ya da personeline izin verme konusunda eşit davranmaması durumlarıyla karşılaşılması sonucunu doğurabilmektedir.

Öte yandan, bazı kurumlarda takdire bağlı mazeret izinlerinin, gün içerisinde kullanılan saatlik izinler toplamın düşüldüğü bir izin şeklinde kullandırıldığı da görülebilmektedir.

Memurlara tanınan hakların, kurumlara göre farklı algılanmasının ve uygulanmasının önüne geçilebilmesi için, memurunyeri.com olarak bu hakların kullanımının takdir yetkisine bırakılmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.