logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET MEMURLARINA YAPILAN YAN ÖDEMELER EN ÇOK NE KADAR OLABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

maas10Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen Devlet memurlarına, aylık ücretleriyle birlikte çeşitli yan ödemeler de yapılmaktadır.

Devlet memurlarına çeşitli adlar altında ödenen yan ödemelerin (zamlar) kimlere ve hangi puanlar üzerinden ödeneceğine ilişkin usul ve esaslar Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede düzenlenmiştir.

Devlet memurlarına yapılan yan ödemeler (zamlar)

-İş güçlüğü zammı:  Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışan Devlet memurlarına ödenir.

-İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlikesi bulunan hizmetlerde çalışan Devlet memurlarına ödenir.

-Mali sorumluluk zammı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlar ile vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer memurlara ödenir.

-Temininde güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan Devlet memurlarına ödenir.

Yan ödeme miktarının hesaplanması

Devlet memurlarına, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede; unvanları, sınıfları, eğitimleri, hizmet yılları, aylık dereceleri veya çalıştıkları kurumlara göre  belirlenen yan ödeme puanlarının “Yan Ödeme Katsayısı” ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yan ödeme yapılır.

Yan ödeme katsayısı, memur maaşlarının hesabında esas alınan ve genellikle Bütçe Kanunları ile 6’şar aylık dönemlere ilişkin olarak belirlenen katsayılardan (aylık katsayısı, taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı) birisidir.  2014 yılı için ise yan ödeme katsayısında artış yapılmamış olup, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olarak bu katsayının %3 oranında artırılması kararlaştırılmıştır.

Memurlar hakkında belirlenen yan ödeme puanlarının, yan ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt yan ödeme tutarı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Devlet memurlarının aylık gelirleri içerisindeki miktarı çok düşük olan yan ödemelerin, ilgililerin emekli aylık ve ikramiyesine ise herhangi bir etkisi olmamaktadır.

2014 yılı için geçerli yan ödeme katsayısı “0,024416”dir. Bu katsayı üzerinden memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamaya göre, %15 gelir vergisi diliminde her “100” puanlık yan ödemenin memurun maaşına net etkisi “2,06 TL” olmaktadır.

Yan ödeme puanlarının sınırı

Yan ödemelerden yararlanmada bazı sınırlamalar söz konusudur.

1- Alt sınırlar:  İş Güçlüğü Zammı “500” puandan az olamaz.  İş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları için ise belli bir alt sınır bulunmamaktadır. Bazı memurların bu zamlardan yararlanmaması da mümkündür.

2- Üst sınırlar: İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı puanlarının uygulanmasına bazı üst sınırlar getirilmiştir.

-İş Güçlüğü Zammı, bazı istisna unvanlar haricinde “1200” puandan fazla olamaz. (İstisna tutulan unvanların aylık ücretlerinin genellikle farklı esaslara göre belirlenmekte olması nedeniyle, bunların maaş hesabında yan ödemeler kullanılmamaktadır)

-İş Riski Zammı, bazı istisnalar haricinde “1000” puandan fazla olamaz.  (Yer altı maden ocaklarında çalışanlar, Uzman Veteriner Hekim,  Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapanlar.)

-Temininde Güçlük Zammı, bazı istisnalar haricinde “1800” puandan fazla olamaz. (Bilgi İşlem Müdürü, Bilgi İşlem Şube Müdürü, Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı, Çözümleyici Yardımcısı, Programcı Yardımcıları ve Bilgisayar İşletmenleri; Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Amir kadrolarında bulunanlardan daha önce Çözümleyici, Programcı, Çözümleyici Yardımcısı, Programcı Yardımcıları, Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında bulunmuş olup aynı görevi yapmaya devam edenler; ek temininde güçlük zammından yararlanan sağlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeli; kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlar.)

-Mali Sorumluluk Zammı, “700” puandan fazla olamaz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.