logo yeni

GÖREVDE YÜKSELMEK İÇİN HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

gorevde-yukselme6Kamu personelinin görevde yükselme suretiyle şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanabilmesi yazılı ve sözlü sınav; görevde yükselme kapsamındaki diğer görevlere atanabilmesi ise yazılı sınav sonucuna göre olmaktadır.

Görevde yükselmek isteyen kamu personeli için; kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyurunun nasıl yapılacağı, başvurunun usulü, sınav konularının belirleniş şekli, sınav konularının önceden açıklanıp açıklanmayacağı, sınavın nerde ve kim tarafından yapılacağı, başarılı olmak için alınması gereken puan, sözlü sınavın nasıl yapılacağı, sınav komisyonunun oluşumu gibi hususlardan bazılarının ya da tamamının bilinmesinin önem taşıyacağı düşüncesinden hareketle, memurunyeri.com olarak konuya ilişkin aşağıdaki derleme yapılmıştır.

Duyuru ve başvuru

Kamu kurum ve kuruluşları, görevde yükselme yoluyla atama yapacakları kadro veya pozisyonlarını yazılı sınavdan önce duyururlar.

Duyuruda belirtilecek başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan memurlar, duyurulan kadro veya pozisyonlar içerisinde başvuru şartlarını taşıdıkları kadro veya pozisyonlardan sadece birisine başvuruda bulunabilirler.

Başvuru şartlarını taşıyan kamu personelinden, yasal izinlerini (aylıksız izinde bulunanlar dahil) kullanmakta olanlar da açılan sınavlara başvuruda bulunabilir.

Yazılı sınav konularının belirlenmesi

Görevde yükselme yazılı sınav sorularına ilişkin konular, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca; görevde yükselme düzenlemeleri kapsamındaki diğer kurumlar için ise kurumların kendileri tarafından belirlenir.

Yazılı sınavda sorularının hangi konulardan olacağı, konu başlıkları belirtilmek suretiyle sınava ilişkin duyuruda belirtilir.

Yazılı sınavın yapılması

Görevde yükselme yazılı sınavları, atamayı yapacak olan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabileceği gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından biri aracılığıyla da yaptırılabilir.

Mahalli idareler(il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar) görevde yükselme yazılı sınavları, İçişleri Bakanlığı tarafından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

Öte yandan, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları, görevde yükselme yazılı sınavlarını kendileri yapabilecekleri gibi, talep etmeleri halinde bu kurumların görevde yükselme sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezî olarak da yapılabilir.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak

Görevde yükselme yazılı sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdaki başarı puanının en az kaç olması gerekeceği, ilgili kurumlar tarafından belirlenir ve sınav duyurusunda belirtilir.

Sözlü sınavın yapılması

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme suretiyle şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacak olanlar, yazılı sınav sonucuna göre yapılacak sıralama esas alınarak sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sözlü sınava girebilmek için, yazılı sınavda belli bir puan alma şartı bulunmamaktadır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava alınır. Bu şekilde belirlenen son adayla aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girer.

Sözlü sınavda ne ölçülür?

Görevde yükselmede sözlü sınav şartı aranan kadro ve pozisyonlar için yapılacak sözlü sınavda, beş kişiden oluşan sınav komisyonunun her bir üyesi, ilgili personeli;

*Sınav konularıyla ilgili bilgi düzeyi,

*Genel kültürü ve genel yeteneği,

*Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

*Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

*Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

*Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

gibi hususlarda yüz tam puan üzerinden değerlendirir.

Aday hakkında sözlü sınav değerlendirmesi yapacak olan sınav komisyonu üyeleri, soracakları sorulara adayın vereceği cevaba göre puan verebilecekleri gibi, soru sorma gereği duymadan da aday hakkında puan verebileceklerdir. Komisyon üyelerinin puan vermek için soru sormaları zorunlu değildir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak

Sözlü sınav puanı, sınav kurulun üyelerinden her birinin 100 tam puan üzerinden vereceği puanlar toplamının üye sayısına bölünmesi suretiyle belirlenir.

Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için, adayların 100 puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

Atanacak personelin belirlenmesi

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacağı duyurulan kadro veya pozisyon sayısı kadar personelin belirlenmesinde sınav başarı puanı esas alınır.

*Yazılı sınav sonucuna göre görevde yükselecek olanlar için, yazılı sınav puanına göre başarı sıralaması yapılır. Sınav duyurusunda belirtilen puan ve üstünde puan almış olanlar başarılı sayılır.

*Sözlü sınav sonucuna göre görevde yükselecek olanlar için, sözlü sınav puanına göre başarı sıralaması yapılır. Sözlü sınavda 70 puan ve üstünde puan almış olanlar başarılı sayılır. Bu personelin yazılı sınavda aldığı puanın başarı sıralamasına etkisi olmaz.

Başarı sırasına dizilen personel, görevde yükselme sınav duyurusunda belirtilen kadro veya pozisyon sayısına göre, başarı puanı sırasına göre atanırlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.