logo yeni

calisanlar2 copy

TUTUKLANAN VEYA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMURLARIN AYLIK VE İZİN HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

gorevden-uzaklastirmaGörevleriyle ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan dolayı tutuklanmış veya gözaltına alınmış memurlar ile görevden uzaklaştırmış olan memurların,  görevlerinden uzakta kaldıkları sürelerde hakları korunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlar, bu süre içinde aylıklarının üçte ikisini alırlar ve sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya da devam ederler.

Aylık ücretleri

Tutuklanma, gözaltına alınma veya görevden uzaklaştırma sebebiyle görevinden ayrı kalan memurlara, bu süre içerisinde aylıklarının tamamı ödenmemektedir. Aylığın bu şekilde eksik ödenmesinde, aylık ücretin hangi unsurları üzerinde kesinti yapılacağı önem taşımaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aylık ücretten söz edilirken; gösterge tablosundaki rakamların katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktarın memurların aylık tutarlarını göstereceği ve memurların aylıklarının, ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığı tanımlanırken; gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının aylık katsayısı ile çarpımı ile bulunan miktar şeklinde ifade edilmektedir.

Aylığın bu şekilde tanımlanmasından dolayı, memurunyeri.com olarak, görevden uzaklaştırılan memurun aylığından yapılacak kesintinin de, gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak brüt tutar üzerinden yapılması gerekeceği sonucuna ulaşmaktayız.

Ancak, Sayıştay’ın verdiği bazı kararlarda, görevden uzaklaştırılan memurun zam (iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük, mali sorumluluk) ve tazminatlarından (özel hizmet tazminatı ve benzeri tazminat) da 1/3 oranında kesinti yapılması gerektiğine hükmedilmiştir.

Kesilen aylıklar ne zaman geri ödenir?

Görevinden uzak olan memur hakkında yapılacak soruşturma veya yargılama sonunda;

-Memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilmesi,

-Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilmesi,

-Hükümden evvel memur hakkındaki kovuşturmanın genel af ile kalkması,

-Memurluğa engel olmayacak bir ceza alması ve bu cezanın ertelenmesi,

hallerinde, memurun aylığının kesilmiş olan üçte biri kendisine topluca ödenecektir.

Yıllık izinleri

Devlet Memurları Kanunu, çeşitli sebeplerle görevlerinden uzaklaştırılan memurların görevlerine başlatılmaları durumunda, görevden uzakta geçirdikleri sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirileceğine hükmetmiştir.

Öte yandan, yıllık izin sürelerinin hesabında, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri de hesaba katılmaktadır.

Bu itibarla, görevinden uzaklaştırılan ve sonuçta görevine iade edilen memurların görevden uzakta kaldıkları sürenin, ilgili memurların kazanılmış hak aylıklarında ve yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilmekte olması nedeniyle; göreve iade edilen memurların, memuriyetten uzakta hiç kalmamış gibi yıllık izinlerini kullanabilecekleri, cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmamış izinlerini ise kullanmayacakları değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.