logo yeni

MEMURLAR İÇİN ÖNEMLİ SÜRELER

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

mesai657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlar için bazı süre kuralları da getirmiş ve bu kurallara uygun hareket etmeyen memurların karşılaşabileceği yaptırımları düzenlemiştir.

Memurların uymaları istenen süreler ile bu sürelere uymamaları halinde karşılaşacakları durumlardan bazılarını memurunyeri.com olarak şu şekilde derledik.

Memuriyete atananların göreve başlamasında süre

Memuriyete ilk defa veya yeniden atananlardan;

-Aynı yerdeki (mahaldeki) bir göreve atananlar, atama işlemini tebellüğ ettikleri günü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

-Başka bir yerdeki göreve atananlar, atama işlemini tebellüğ ettikleri günden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde görevlerine başlamak zorundadırlar.

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan kabul edilebilir mazereti olmaksızın süresi içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.

Naklen atamalarda göreve başlama süresi

Kurum içi ya da kurumlar arası naklen veya yer değiştirme suretiyle atananlardan;

-Aynı yerdeki (mahaldeki) bir göreve atananlar, atama işlemini tebellüğ ettikleri günü izleyen iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

-Başka bir yerdeki göreve atananlar, atama işlemini tebellüğ ettikleri günden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

Naklen veya yer değiştirme suretiyle başka yerdeki bir göreve atanıp da süresi içerisinde yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrıma ve yeni görevlerine başlama tarihleri arasında ücret verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir.  Bu süre sonunda, kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın yeni görevlerine başlamamış olanlar memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

Askerlik dönüşü göreve başlamada süre

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere kendilerine aylıksız izin verilen memurlar, askerlik görevini tamamladıkları tarihten  (terhis tarihi) itibaren 30 gün içinde, kurumlarına başvuruda bulunarak göreve başlamak istediklerini belirtmek zorundadırlar.

Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın, bu süre içerisinde kurumlarına başvuruda bulunmamış olanlar, memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

Başka ülkelere gönderilenlerin görevlerine dönmelerinde süre

Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere başka ülkelere gönderilen memurlar, kendilerine verilen izin süresinin bitiminden itibaren yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine başlamak zorundadırlar.

Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın, bu süre içerisinde görevlerine başlamamış olanlar, memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

Aylıksız izin dönüşü göreve başlamada süre

Aylıksız izin kullanan memurlardan;

-Mazeretlerine istinaden aylıksız izin almış olanların, izin süresi bitmeden önce mazeretlerini gerektiren sebebin ortadan kalkması durumunda, 10 gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar.

-Mazeret dışında aylıksız izin almış olanların, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamaları zorunludur.

Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın, bu süreler içerisinde görevlerine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

İstifa etmiş sayılmada süre

İzin almaksızın veya kabul edilebilir bir mazeretleri olmaksızın görevlerini terk eden ve kesintisiz 10 gün göreve gelmeyen memurlar, başvuruda bulunmaları şartı aranmaksızın, memuriyetten çekilme isteğinde bulunmuş sayılırlar. Ayrıntılar için tıklayınız…

Hastalık izninin mali haklarda kesintiye sebep olma süresi

Hastalıkları sebebiyle düzenlenecek raporlara istinaden hastalık izni kullanan memurlardan, aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre almakta olanların, sağlık kurulu raporuna dayanan veya uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıktan kaynaklanan ya da resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresinden sayılan haller hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde toplam 7 günden fazla hastalık izni kullanmaları durumunda, 7 günden fazla sürelere isabet eden zam ve tazminatlarının %25’i kesilir. Ayrıntılar için tıklayınız…

Disiplin cezası gerektiren göreve gelmeme süreleri

Kabul edilebilir bir mazeretleri olmaksızın;

-Bir veya iki gün göreve gelmeyen memurlara aylıktan kesme cezası verilir.,

-Kesintisiz 3 ila 9 gün arasında bir süre göreve gelmeyen memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

-Bir takvim yılı içerisinde toplam 20 gün göreve gelmeyen memura Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir.

Eş ve çocukların bazı faaliyetlerinin bildirilmesinde süre

Devlet memurlarından, eşleri veya reşit olmayan ya da mahcur olan çocukları;

-Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmayı gerektiren faaliyetlerde bulunanlar,

-Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alanlar,

-Ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olanlar

eş ve çocuklarının bu durumunu 15 gün içinde kurumlarına bildirme zorundadırlar. Bu süre içerisinde kurumlarına bildirimde bulunmayan memurlara kınama cezası verilir.

Mal bildiriminde bulunma süresi

Memurlar, mal bildirimine konu mallarının bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, bazı durumlarda zorunlu olarak Mal Bildirimi vermek zorunda iken, bazı durumlarda ise bildirim verme zorunluluğu mal miktarında artış veya azalış olması şartına bağlanmıştır. Bunların yanı sıra, belli dönemlerde de memurların bildirimlerini yenilemeleri şartı getirilmiştir. Mal bildiriminde bulunulması yükümlülüğü bazı süre kurallarına bağlanmıştır.

Süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayan memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. Ayrıntılar için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.