logo yeni

calisanlar2 copy

KENDİSİ VEYA ÇOCUĞU EVLENEN MEMUR EVLİLİK İZNİNİ NASIL KULLANIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

evlilik2Kendileri ya da çocukları evlenen Devlet memurlarına, talepleri üzerine mazeret izni verilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara verilecek mazeret izinleri arasında, memurun kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi haline de yer vermiş olmakla birlikte, bu iznin ne zaman kullanılacağı konusunun açıkça düzenlenmemiş olmasından dolayı uygulamada tereddüt yaşanabilmektedir.

Evlilik

Evlilik işlemi, Medeni Kanunu hükümlerine göre, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde gerçekleşir. Buna göre, resmi nikahın yapılmasına ilişkin imzaların atılması ve evlilik cüzdanının eşlere verilmesiyle birlikte evlilik işlemi gerçekleşmiş olur.

Evlilik izni

Kendileri ya da çocukları evlenen Devlet memurlarına, talepleri üzerine 7 günden fazla olmamak üzere verilen mazeret izni, evlilik izni olarak da adlandırılmaktadır. Mazeret izni kullanılabilecek hallere ilişkin olarak memurunyeri.com’da yer alan yazı için tıklayınız...

Evlilik sebebiyle mazeret izni kullanımında; evlenecek çocuklara veya boşandıktan sonra yeniden yapılan evliliklere ilişkin herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Yapılacak her evlilikte bu iznin kullanılması mümkündür.

İzne hak kazanılması

Evlilik iznine, evlilik işleminin gerçekleşmesiyle yani resmi nikâhın yapılmasıyla hak edilir. Nikâh öncesinde evlilik iznine hak kazanılması mümkün olamayacağından, evlilik öncesinde bu iznin kullanılmasından da söz edilemeyecektir. Aksi takdirde,  herhangi bir sebeple evliliğin geç gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmediği durumlarda, hukuki dayanağı olmayan bir izin kullanılmış olacaktır.

İznin kullanılması

657 sayılı Devlet memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) bendinde; “Memura, …  kendisinin veya çocuğunun evlenmesi … hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” denilmiştir. Bu hükme göre, evlilik izninin verilmesi; evlenme olayının gerçekleşmesi ve memurun izin talebinde bulunması şartına bağlanmıştır.

Memurun talebi üzerine en çok 7 gün süre ile verilen evlilik izninin, memur tarafından daha kısa bir süre şeklinde kullanılması da mümkündür.

Bu çerçevede evlilik iznine bakıldığında, memur kurumuna yazılı olarak müracaat ederek, evlilik cüzdanı örneğini ya da evlendirme memurluğundan alınmış olan düğün tarihini gösterir bir belgeyi ibraz etmek suretiyle mazeret izni isteyebilir.  Evlilik gerçekleşmeden istenen ve evlilik tarihinden itibaren kullanılmak üzere verilen mazeret izni, belirtilen tarihte herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda kullanılamayacaktır.

Uygulamada, evliliğe dayalı mazeret izni verilirken kurumların bazen evlilik olayının gerçekleşmesi şartını aradığı, bazen de memurun beyanının yeterli sayıldığı görülmektedir.

İznin kullanılma zamanı

Devlet memurlarına tanınan izin haklarının bazılarının farklı bir tarihte kullanılabilesine imkan tanınmış olmakla birlikte, mazeret izinleri için böyle bir belirleme yapılmamıştır. Örneğin, 657 sayılı Kanuna göre, yıllık izinlerin hak edilen yılda kullanılması zorunlu olmayıp bir sonraki yıl içerisinde de kullanılması mümkündür.

Öte yandan, memurlara tanınan evlilik izni kullanma hakkına ilişkin düzenlemede yer alan, “evlenmesi hâllerinde izin verilir” şeklindeki ifadeden, evlilik işleminin gerçekleşmesiyle memurun evlilik iznine hak kazanılacağı anlaşılmakla birlikte, bu iznin evlilik işlemi sonrası hangi süre içerisinde kullanılması gerektiği konusunda farklı değerlendirmeler söz konusu olabilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı, mazeret izinlerinin kullanılmasına ilişkin verdiği bir görüşte; “Evlilik sebebine dayalı olarak verilen mazeret izninin, resmi nikahın gerçekleştiği tarihten, ancak nikah ve düğünün farklı tarihlerde yapılması durumunda, memurun tercihi de göz önünde bulundurularak resmi nikah yahut düğün tarihinden, itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmiştir. DPB görüşü için tıklayınız …

657 sayılı Kanunun evlilik iznine ilişkin hükmü ile DPB’nin konuya ilişkin görüşünü memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde;

-Evlilik nedeniyle mazeret izni verilmesinin evlilik olayına bağlanmış olması nedeniyle, resmi nikah tarihinde bu izne hak kazanılacağı,

-Resmi nikah öncesinde bu iznin kullanılmasının mümkün olamayacağı,

-Evlilik izni süresinin, resmi nikahın yapıldığı günden başlayacağı, ancak nikahın mesai saati dışında ya da tatil gününe denk gelmesi durumunda, izleyen çalışma gününden itibaren geçerli olacak şekilde izin alınabileceği,

-Düğünün nikahtan sonraki bir tarihte yapılması durumunda,  evlilik izninin memurun isteği üzerine düğün tarihinde kullanılmasının ise, (mevzuatta düzenlenen bir husus olmamakla birlikte) Devlet Personel Başkanlığı görüşü çerçevesinde mümkün olabileceği

düşünülmektedir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.