logo yeni

HANGİ SUÇ VE CEZALAR MEMUR OLMAYA ENGEL?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

tutukluBazı suçları işledikleri için haklarında mahkumiyet kararı verilenler ile kasten işledikleri suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanların memuriyete girmelerine ve memuriyette kalmalarına izin verilmemektedir.

İlgili mevzuat

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurluğa atanacaklarda aranacak genel şartları sayarken,  48/A/5 maddesinde memuriyete engel suç ve cezalardan da söz etmiştir. Söz konusu şart şu şekildedir: “5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

-657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde, memurluğun sona erme hallerinden söz edilirken; “Devlet memurlarının… b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi… hallerinde memurluğu sona erer.” denilmiştir.

Memuriyete engel mahkumiyetler

-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olunması.  Kasten işlenmiş suçlarda verilecek cezanın 1 yıl ve daha fazla süreli olması, suçun türüne bakılmaksızın,  memuriyete engel sayılmaktadır.

-Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması.

Sayılan suçlardan mahkûm olanlar için mahkûmiyet süresine ve suçun kasten işlenip işlenmediğine bakılmamakta olup, bu suçları işleyenler memuriyete alınmamaktadır.

Öte yandan, sayılan suçlardan mahkum olunduktan sonra bu cezaların affedilmiş olması, verilen mahkumiyetin memuriyete engel olma durumunu ortadan kaldırmamaktadır.

Mahkemenin, hükmün açıklanmasını geriye bırakması

Memuriyete engel olabilecek nitelikteki mahkumiyetlere ilişkin mahkeme kararlarında, hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığına karar verilmesi durumunda, ortada bir mahkûmiyet hükmü bulunmayacağından, hükmün açıklanması geriye bırakılan mahkumiyet kararlarının memuriyete engel olma durumundan da söz edilemeyecektir.

Memur olmaya engel disiplin suç ve cezaları

657 sayılı Kanunun 125/E maddesinde, disiplin cezası olarak Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerden söz edilmiş olup, bu cezayı alarak ya da haklarında bu cezanın uygulanması nedeniyle görevlerine son verilenlerin, bir daha Devlet memurluğuna alınmayacağı belirtilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılar için tıklayınız…

-Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil ve halleri işleyenler, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılırlar.

-Aynı fiil veya halden dolayı ikinci defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurlar hakkında verilen ikinci ceza; farklı fiil veya haller sebebiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurlar hakkında ise verilen üçüncü ceza Devlet memurluğundan çıkarma cezası şeklinde uygulanır. Bu şekilde ceza alanlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.