logo yeni

15 YIL ÖNCE MEMURİYETE GİRMİŞ OLANLAR GÖREVDE YÜKSELMEDE DAHA AVANTAJLI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

gorevde-yukselme3Devlet memurlarının görevde yükselmesine ilişkin hususlar “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" ile düzenlenmiş ve görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak öğrenim düzeyi şartının nasıl olacağı da belirtilmiştir.

Görevde yükselme uygulamasında, memuriyete 18.04.1999 tarihinde ve daha önce girmiş olanlar ile bu tarihten sonra girmiş olanlar arasında farklılıklar bulunmaktadır.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" 18.04.1999 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 5 inci maddesi ile bu kapsamındaki görevlere atanabileceklerde aranacak öğrenim düzeyi şartı düzenlenmiştir.

Görevde yükselmede öğrenim düzeyi şartı

Devlet memurlarının görevde yükselme kapsamındaki görevlere atanmasında aranan öğrenim düzeyi şartları, kurumları tarafından çıkarılan yönetmeliklerde unvanlar itibariyle belirtilmekle birlikte, bazı unvanlara ilişkin öğrenim düzeyi şartının nasıl olması gerekeceği Genel Yönetmelikte belirtilmiştir. Bu belirlemeye göre;

**Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanacaklarda en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır.

**Programcı, Şef, Amir ve bu düzeydeki görevlere atanacaklarda en az 2 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır.

**Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanacaklarda en az orta öğrenim görmüş olma şartı aranır.

**Kurumların özel yönetmeliklerinde düzenlenmiş olması şartıyla, hizmet alanına ilişkin olarak 2 yıllık yükseköğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az 2 yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanmasında yukarıda belirtilen öğrenim düzeyi şartları aranmaz.

15 yıl önce memur olanlara ilişkin özel düzenleme

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 18.04.1999 tarihi itibariyle Devlet memuru olanlar için özel bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeye göre;

**18.04.1999 tarihi itibariyle 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olanlardan Devlet memurluğu görevinde bulunanlar, görevde yükselme suretiyle 4 yıllık öğrenim şartı aranan görevlere atanmada, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olarak kabul edilmektedirler.

**Görevde yükselme suretiyle atamalarda aranan öğrenim düzeyi şartının, 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan Devlet memurları için, kurumlarının özel yönetmeliklerinde daha alt düzeylerde öğrenim şartı şeklinde belirlenmesi de mümkündür.

Öğrenim düzeyini belirlemede kurumların takdir yetkisi

**18.04.1999 tarihi itibariyle Devlet memuru olup aynı tarih itibariyle 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olanların, en az 4 yıllık öğrenim düzeyi şartı aranan görevler için yapılacak yükselme sınavlarına başvuruda bulunmaları mümkün olup, eğitim düzeyi gerekçe gösterilerek bu memurların sınavlara alınmamaları konusunda kurumlara takdir hakkı tanınmamıştır. Örnek yargı Kararı için tıklayınız…

**18.04.1999 tarihi itibariyle Devlet memuru olanlar için, görevde yükselmelerde özel yönetmeliklerle daha alt düzeyde öğrenim şartı getirilmesi mümkün olmakla birlikte, bu konuda düzenleme yapma yetkisi ilgili kurumların takdirinde bulunmaktadır.

**18.04.1999 tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurlarının, görevde yükselme uygulamaları için Genel Yönetmelikte unvanlar itibariyle aranan öğrenim düzeyi şartına sahip olmaları gerekmekte olup, bu şartları değiştirme konusunda kurumların takdir hakkı bulunmamaktadır.

**Atama yapılacak göreve ilişkin hizmet alanında 2 yıl süreli yükseköğrenim yapmış olanların müdür ve daha alt görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az 2 yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanmaları konusunda özel yönetmeliklerinde düzenleme yapma yetkisi ilgili kurumların takdirinde bulunmaktadır.

Uygulamaya ilişkin örnek

18.04.1999 tarihinde görevde olan Devlet memurları bakımından tanınan öğrenim düzeyi ayrıcalığının uygulamada nasıl gerçekleşebileceğini memurunyeri.com olarak şu şekilde örneklendirebiliriz.

**Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları gerekir. Ancak, 18.04.1999 tarihi itibariyle 2 yıllık yükseköğrenim mezunu ve Devlet memuru olanlar da, diğer koşulları taşıyorlarsa Şube Müdürü kadrosu için açılacak görevde yükselme sınavına başvuruda bulunabilirler.

**Şef kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların en az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları gerekir. Ancak, ilgili kurumun özel yönetmeliğinde, 18.04.1999 tarihi itibariyle orta öğrenim (lise ve dengi) mezunu ve Devlet memuru olanların Şef kadrosuna atanabileceğine ilişkin hüküm yer alması durumunda, orta öğrenim mezunu olanlar da, diğer koşulları taşıyorlarsa Şef kadrosu için açılacak görevde yükselme sınavına başvuruda bulunabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.