logo yeni

AYLIKSIZ İZİNDE ALINAN RAPORUN MEMURA YARARI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

hasta2657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hallerde aylıksız izin kullanan memurların, bu izin süresi içerisinde ya da sonunda hastalık raporu aldıkları durumlar da yaşanabilmektedir.

Devlet memurlarının aylıksız izin kullanabilecekleri haller, aylıksız izin süreleri ve izin dönüşüne ilişkin hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Aylıksız izin konusundaki ayrıntılar için tıklayınız…

Aylıksız izne ayrılan memurlar, izin süresince özlük haklarından yararlanamamakta ancak memuriyet sıfatları korunmaktadır.

Memurun izin sonrası göreve dönmesi

Belli bir mazeretine istinaden aylıksız izin verilen memurlar, izin süresinin bitiminden önce ilgili mazeretin ortadan kalkması durumunda, 10 gün içinde görevlerine dönerler.

Ayrıca, herhangi bir sebeple aylıksız izin kullanan memurların, izin süresinin bitimini izleyen gün içerisinde görevlerine başlamaları gerekir.

Belirtilen süreler içerisinde görevine başlamayan memurlar ise memuriyetten çekilmiş sayılmaktadırlar.

Arka arkaya aylıksız izin kullanmak

657 sayılı Kanunda belirtilen hallerden birine göre aylıksız izin almış olan memurlar, bu iznin bitiminde, aylıksız izin hakkı çerçevesinde usulüne uygun olarak yeniden aylıksız izin alabilirler.

Arka arkaya aylıksız izin kullanacak olan memur, önce aldığı aylıksız iznin bitiminde göreve başlamadan, yeni alacağı aylıksız izni kullanmaya başlayabilir.

Aylıksız izindeyken hastalık raporu almak

Aylıksız izin kullanmakta olan memurlar hakkında, hastalıkları sebebiyle rapor düzenlenmiş olması durumunda, bu rapor hastalık iznine çevrilmez.

Memur hakkında düzenlenen raporun, aylıksız iznin bitiş süresini aşacak şekilde düzenlenmiş olması ya da aylıksız iznin bitim tarihinde alınmış olması hallerinde, bu raporların hastalık iznine çevrilmiş olması şartıyla, memur hastalık izninin bitim tarihini izleyen gün görevine başlar.

Bu şekilde alınan raporların, aylıksız izin süresi içerisinde kalan kısmı hastalık iznine çevrilmez. Raporların sadece aylıksız iznin bitiminden sonraki tarihlere ait bölümü hastalık iznine çevrilebilir.

Aylıksız izinde rapor alan memurun özlük hakları

Hastalık raporlarına istinaden, aylık ve özlük hakları korunarak memurlara hastalık izin verileceği hususu 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş, ancak aylıksız izin kullanan memurlar hakkında rapor düzenlenmesi haline değinilmemiştir.

Ancak, süresi aylıksız izin süresi içerisinde kalan raporlar hastalık iznine çevrilmeyeceği gibi, bu raporların memurun özlük haklarına herhangi bir etkisi de söz konusu olmaz.

Öte yandan;

**Aylıksız izin bitiminde memurun göreve başlamasının şart olması,

**Aylıksız iznin bitiminde, hakkında hastalık raporu düzenlendiği gerekçesiyle memurun göreve başlamamasının, ancak söz konusu raporun memurun kurumu tarafından hastalık iznine çevrilmiş olması halinde mümkün olması,

**Hastalık izni kullanan memurların aylık ve özlük haklarının korunacak olması

hususlarını memurunyeri.com olarak bir arada değerlendirdiğimizde, aylıksız izin kullanmakta iken alınan hastalık raporlarının aylıksız izin süresinin bitim tarihini aşan kısmının hastalık iznine çevrilebileceğini ve bu şekilde hastalık izni verilen memurlar hakkında, aylıksız izin bitim tarihinde görevlerine başlamış gibi işlem yapılması gerekeceğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.