logo yeni

KİT’LERDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞILAN SÜRELERİN MEMURİYETTE DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

koordinasyon2Memuriyete girmeden önce ya da memuriyetten ayrılarak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli pozisyonlarda çalışılarak geçirilen sürelerin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi konusunda farklı değerlendirmeler yapılabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların, 399 sayılı KHK’ya tabi olarak sözleşmeli statüde geçirdikleri sürelerin memuriyetlerinden sayılarak kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin buna göre belirlenmesine ilişkin talepleri genellikle kurumları tarafından reddedilmektedir. 

Öte yandan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelde yer alan memur kadrolarına kurum içerisinden atananların,  ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçirdikleri hizmetler ise memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirilmektedir.

Sözleşmeli hizmet sürelerinin memuriyetten sayılmaması yönündeki işlemlere karşı açılan davalarda ve konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde farklı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir.

Sözleşmeli hizmetlerin değerlendirilmesine DPB’nin yaklaşımı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından konuya ilişkin verilen çeşitli mütalaalarda, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüde geçirilen hizmetlerin memuriyet süresinden sayılmayacağı ifade edilmektedir.

DPB;  memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin ne şekilde memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğinin Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesinde düzenlendiğinden hareketle, KİT’lerde (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroya ataması yapılmamış olan memurların 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı yönünde değerlendirmede bulunmaktadır. Örnek mütalaa için tıklayınız... 

Sözleşmeli hizmetlerin değerlendirilmesine idari yargının yaklaşımı

KİT’lerde sözleşmeli olarak çalıştıkları sürelerin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmeyen bazı memurlar tarafından açılan davalarda, idare mahkemeleri tarafından bazen kurumların işlemleri iptal edilirken, bazen de açılan dava davalar reddedilmektedir. Ayrıca, söz konusu davalara ilişkin olarak, temyiz aşamasında Danıştay tarafından verilmiş kararlarda da farklı değerlendirmelere rastlanabilmektedir.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak açılan davalarla ilgili olarak Danıştay tarafından son yıllarda verilen kararlarda genellikle, sözleşmeli geçen sürelerin değerlendirilmemesi işlemlerinde hukuka uygunluk bulunmadığı yönünde kararlar verilmektedir.

Danıştay; 

-399 sayılı KHK eki (I) Sayılı Cetvele tabi memur kadrolarına sözleşmeli statüden atananların ve sözleşmeli statüde görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları kapsamında memur kadrolarına atananların, sözleşmeli hizmetlerinin memuriyette değerlendiriliyor olmasından, kanun koyucunun sözleşmeli statüde geçen sürelerin memuriyetten sayılmasını amaçladığının anlaşıldığı,

-Memur kadrolarına geçirilen sözleşmelilerin hizmetleri değerlendirilirken, kendi istekleriyle memuriyete geçmiş olanların aynı tür hizmetlerinin değerlendirilmemesinin eşitliğe aykırı olacağı,

yönünde değerlendirmeler içeren kararlar vermiştir. Örnek karar için tıklayınız...

Değerlendirmemiz

Memuriyete girmeden önce ya da memuriyetten ayrılarak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli pozisyonlarda çalışılarak geçirilen sürelerin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin olarak mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu konudaki tek düzenleme, KİT’lerde (II) Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personelin (I) Sayılı Cetvele tabi memur kadrolarına atanması durumunda, sözleşmeli geçen hizmetlerinin memuriyette değerlendirileceğine dair 399 sayılı KHK’da yer alan düzenlemedir.

Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşlerinin de sözleşmeli hizmetlerin değerlendirilmeyeceği yönünde olması nedeniyle, memurların bu yöndeki hizmet değerlendirme talepleri kurumlar tarafından kabul görmemektedir.  Ayrıca, sözleşmeli hizmet sürelerinin değerlendirilmesi gerektiği yönünde verilen yargı kararlarının ise sadece davayı açan memur hakkında uygulanabildiğinden, hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin talepleri reddedilen ve yargıya gitmeyen memurlar ile açtıkları davalar reddedilen memurların mağduriyeti oluşmaktadır.

Yargı kararlarına istinaden sözleşmeli hizmetleri değerlendirilenlerle, hizmetleri değerlendirilmeyenler arasında eşit olmayan bir uygulama da söz konusu olabilmektedir.

Ortaya çıkan bu olumsuzlukların ve mağduriyetlerin giderilebilmesi için, memuriyeri.com olarak;

-657 sayılı Kanunda konuya ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini,

-Yasal düzenleme yapılmasa bile, sözleşmeli statüde geçen sürelerin değerlendirilmesi gerektiğine yönelik Danıştay kararlarından ve karar gerekçelerinden hareketle, Devlet Personel Başkanlığı’nın da konuya ilişkin yaklaşımında değişikliğe gitmek suretiyle konuyu çözüme kavuşturabileceğini

düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.