logo yeni

DEVLET MEMURLARI DERECELERİNDEN DAHA DÜŞÜK DERECELERE ATANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

secim-yapmaKamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan memurların,  kazanılmış hak aylık derecelerinden daha düşük derecedeki bir kadroya atanabilmeleri, bazı hallerde mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Kanun, Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derelerinin altında bulunan derecelerdeki kadrolara atanmalarının uygun olmayacağını hükme bağlarken, bu şekilde atama yapılmasına bazı şartlar dahilinde imkan tanımıştır.

Daha alt derecelere atama, memurun kurumu içerisinde aynı veya başka yerdeki kadrolara atamalarda olabileceği gibi, başka kurumlara naklen atamalarda da söz konusu olabilir.

İlgili düzenlemeler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

-45 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Hiç bir memur … derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.”

-74 üncü maddesinde; “Memurların … Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atananların … süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. …”

hükümlerine yer verilmiştir.

Daha düşük dereceli görevlere atma şartları

Devlet Memurları Kanununda yer alan düzenlemelere göre, memurları kazanılmış hak aylık derecelerinin  altındaki derecelere atayabilmek için;

-Atamayı memurun kabul etmesi,

-Atama yapılacak kadronun derecesinin, memurun kazanılmış hak aylık derecesinden en çok 3 derece düşük olması

gerekir. Memur kabul etse bile, 3 dereceden daha alt dereceli kadrolara atanamazlar.

Daha düşük dereceli görevlere atananların hakları

Kazanılmış hak aylık derecesinin altındaki bir derecedeki göreve atanan memurlar,  atandıkları derecede kazanılmış hak aylık kademelerine isabet eden gösterge aylığını alırlar.

Atandıkları derecelerde eşit kademe göstergesinin bulunmaması durumunda ise, kazanılmış hak aylık kademelerinin göstergesine en yakın kademenin göstergesi üzerinden aylık alırlar.

Aylık dışındaki diğer ödemeler ise; kadro derecesi esas alındığı ödeme unsurları için memurun atanmış olduğu kadro derecesi, kazanılmış hak aylık derecesinin esas alındığı ödeme unsuları için ise memurun kazanılmış hak aylık derecesi üzerinden yapılır.

Kabul etmesi üzerine, kazanılmış hak aylık derecesinin altındaki bir derecedeki kadroya atanan memurun eski derecesindeki bir göreve atanması, herhangi bir süre şartına bağlı değildir. Memur, eski derecesine her zaman atanabilir.

Daha düşük dereceli görevlere atananların emekli kesenekleri

Kazanılmış hak aylık derecesinin en çok 3 derece altına atanan memurların, atandıkları derecelerde geçirecekleri sürelerin emeklilik bakımından eski derecelerinde değerlendirilebilmesi için, emekli kesenek ve karşılık farklarının her ay kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekecektir.

Konuya ilişkin örnek yargı kararları

Daha düşük dereceli kadroya atama yapılması

Atamada kazanılmış hak aylık derecesinin gözetilmemesi

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.