logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALIK İZNİNE ÇEVRİLEBİLECEK TEK HEKİM RAPORLARINA İLİŞKİN SÜRE KURALLARI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

rapor2Devlet memurlarına, hastalıkları sebebiyle tek hekim tarafından düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni verilebilmekle birlikte, hastalık iznine çevrilebilecek raporlara ilişkin bazı süre kuralları getirilmiştir.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, kimler tarafından verileceği ile raporların sürelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, memurların hastalık raporları; kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları(resmi/özel) tarafından düzenlenebilmektedir.

Tek hekim raporlarının süresi

Tek hekim tarafından bir takvim yılı içerisinde memur hakkında her defasında en fazla 10 gün olmak üzere toplam 40 gün rapor düzenlenebilir. Tek hekim tarafından düzenlenmekle birlikte, sağlık kurulu tarafından onaylanan raporlar bu süreye dahil değildir.

Kontrol muayenesine öngörülen tek hekim raporları

Tek hekimin arka arkaya 10’ar günlük raporlar düzenlemesi, bazı durumlar dışında mümkün değildir.

Tek hekim tarafından en çok 10 gün süre ile düzenlenen raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından 10 gün daha rapor verilebilir. 

Kontrol muayenesi sonucunda, verilmesi gereken rapor süresinin 10 günü aşması durumunda, bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış olan bir sağlık sunucusunun sağlık kurulu (resmi/özel) tarafından düzenlenmesi gerekir. 

Ancak, o yerde böyle bir sağlık sunucusunun bulunmaması ve böyle bir sağlık sunucusunun bulunduğu yere hastanın naklinin mümkün olmadığı durumlarda, tek hekimler tekrar en çok 10 gün süreli hastalık raporu düzenleyebilir. Tek hekimin düzenleyeceği bu üçüncü raporun geçerli sayılabilmesi için, ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca (resmi/özel) onaylanması gerekir. 

Faza süreli tek hekim raporları

-Tek hekim tarafından bir defada en çok 10 güne kadar hastalık raporu verilebileceğinden, süresi 10 günü aşan rapor düzenlenmiş olması durumunda, bu rapora dayalı olarak hastalık izni verilemeyeceği memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

-Bir takvim yılı içinde memurlara,  tek hekim tarafından düzenlenen raporlara istinaden toplam 40 günden fazla hastalık izni verilemeyeceğinden, toplam rapor süresinin 40 günü geçmesi durumunda, aşan süreye ilişkin raporlara dayanılarak da memurlara hastalık izni verilemeyecektir.

-Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekir.  Ancak, raporun alındığı yerde resmi sağlık kuruluna sahip sağlık hizmet sunucusunun bulunmaması halinde raporun nerede onaylatılacağından Yönetmelikte söz edilmemiştir.  Yönetmelikte yer alan ve tek hekim raporlarının onaylanmasına ilişkin diğer durumlara ilişkin düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, tek hekim tarafından düzenlenen raporlar üzerine yıl içinde 40 gün hastalık izni kullanmış memur hakkında düzenlenecek tek hekim raporuna istinaden hastalık izni verilebilmesi için, hastalık raporunun verildiği yerin ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca(resmi/özel) raporun onaylanmasının gerekeceği değerlendirilmektedir.

Bir yıl içinde tek hekimden alınacak rapor sayısı

Memurların bir takvim yılı içerisinde alınabilecekleri hastalık raporu süresine ilişkin düzenleme yapılmış olmakla birlikte, alınabilecek rapor sayısı konusunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

Bu nedenle, yıl içerisindeki toplam süresinin 40 günü aşmaması ve her defasında 10 günden fazla olmaması şartıyla, tek hekim tarafından sayı sınırlaması olmadan değişik tarihlerde memur hakkında hastalık raporu düzenlenmesi mümkün olabilecektir.

Süre usullerine uygun olmayan raporlar

Tek hekim tarafından düzenlenmiş olmakla birlikte, süre usulleri bakımından hastalık iznine çevrilmesi mümkün olmayan raporlara istinaden memurlara hastalık izni verilmez. Bu şekilde rapor alan memurlara, mevcut aykırılıklar yazılı olarak bildirilerek, göreve başlaması istenir. Bu bildirim üzerine memur en geç, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve başlaması gerekir.

Görev çağrıldığı halde gelmeyen memurun, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevi terk etmiş sayılarak, hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.