logo yeni

calisanlar2 copy

MALİ SORUMLULUK ZAMMI NEDİR VE KİMLER YARARLANIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

para14Devlet memurlarından bazılarının aylık ücretleri ödenirken, kendilerine yan ödeme olarak “mali sorumluluk zammı” da verilmektedir.

Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlar ile vezne açığından sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı ödenmesi hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Mali sorumluluk zammı

Mali sorumluluk tazminatı olarak da adlandırılan “mali sorumluluk tazminatı” 657 sayılı Kanunda; “Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen para” olarak tarif edilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda ise; mali sorumluluk zammının hangi kadrolarda ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği ile miktarına ilişkin puanlara ve ödeme usulüne yer verilmiştir.

Mali sorumluluk zammının hesaplanması ve miktarı

Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararlarında, memurların kadro (görev) unvanları itibariyle Mali Sorumluluk Zammı puanı belirlenmektedir.

Aylık ücretin ödendiği dönemde, memur aylıklarına uygulanması geçerli olan yan ödeme katsayısının, Mali Sorumluluk Zammı puanı ile çarpımı sonucunda ise Mali Sorumluluk Zammı miktarına ulaşılmaktadır.

Mali Sorumluluk Zammı miktarından, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir.

Örneğin: 2014 yılı için geçerli olan yan ödeme katsayısı “0,024416” olduğundan, her 100 puanlık mali sorumluluk zammı ilgili personelin aylık ücretine Brüt:2,44 TL, Net: 2,05 TL artış olarak yansımaktadır.

Devlet memurları hakkında belirlenmiş olan en yüksek mali sorumluluk zammı puanı 700 olduğundan, bu zammın maaşlara net etkisi en fazla 14,39 TL olabileceğinden, mali sorumluluk zammı ödemesinin anlamını yitirmiş bir ödeme unsuru olduğunu memurunyeri.com olarak söyleyebiliriz.

Unvanlar itibariyle mali sorumluluk zammı puanları

Kadro (Görev) Unvanı

Mali Sorumluluk Zammı Puanı

*Gişe Memuru (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ve Otoyollarda), Veznedar, Tahsildar

700

*Döner Sermaye Merkez Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Döner Sermaye Saymanı, Fon Saymanı, Sayman

400

*Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Döner Sermaye İşletmelerinde ve Fonlarda Sayman olarak görevlen dirilenler                    

375

*Ambar Memuru, Depo Memuru

575

*Belediyeler, İl Özel İdareleri Ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar İle Mahalli İdare Birliklerinde;

  -Hesap İşleri Müdürü, Muhasebe Müdürü, Muhasebeci

  -İcra Memuru

 

400

250

*Başbakanlıkta;

  -Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde Sayman

  -Örtülü ödenek hesaplarından sorumlu olan kişiye ayrıca

 

250

400

*Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı İle Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde; Hazine Saymanı

400

*Diyanet İşleri Başkanlığında;

  -Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürü

  -Teberrukat Saymanı

 

400

275

*Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığında; Tahakkuk Memuru, Mal veya Hesap Sorumlusu ve Tahakkuk Uzmanı kadrosunda bulunanlara

250

*Orman Genel Müdürlüğünde;

  -Mutemet (Maaş Mutemetleri hariç)                         

  -Sayman

450

500

*Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde; Muhasebe ve Mali İşler Müdürü

300

*Vakıflar Genel Müdürlüğünde; Saymanlık Müdürü

400

*Maliye Bakanlığında; Bütçe Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Mal Müdürü, Sayman (Kefalet Sandığı), Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü ve bunların yardımcılarından muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilenler ile İcra Memurları

500

*Gelir İdaresi Başkanlığında; Vergi Dairesi Müdürü, Müdür (Merkez, Taşra) ve bunların yardımcılarından muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilenler ile İcra Memurları

500

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.