logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET MEMURLARI HANGİ HALLERDE AYLIKSIZ İZİN KULLANABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

refakatKamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarına, aylık almadan izin kullanma hakkı da tanınmıştır.

Memurlara tanınan aylıksız izin hakkına ilişkin hususlar esas itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “aylıksız izin” başlıklı 108 inci maddesinde düzenlenmiş olmakla birlikte,  başka hükümlerinde de aylıksız izin kullanılabilecek hallerden söz edilmiştir. Memurunyeri.com olarak yaptığımız bu çalışmada ise aylıksız izin kullanılabilecek haller bir arada toplanmış ve bu hallere ilişkin açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.

Hizmet süresine bağlı olarak aylıksız izin

Yıllık izin süresinin belirlenmesinde esas alınan hizmet sürelerine göre,  beş hizmet yılını tamamlamış olan memurlara, istekleri halinde memuriyetleri süresince en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Beş yıllık hizmet süresinin hesabında, memuriyette geçen hizmet süreleri; hangi statüde olursa olsun (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri; Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen özel sektör hizmet süreleri; avukatlık stajında geçen süreler; askerlik hizmetinde geçen süreler esas alınır.

Sağlık sorunları nedeniyle aylıksız izin

Memurların bakmakla yükümlü oldukları veya refakat etmemeleri halinde hayatları tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanmış olmaları hallerinde, (memurlara aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın verilebilen ve süresi en fazla 6 ay olabilen refakat izni süresinin bitiminden itibaren) bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, memurlara istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Refakat iznine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız…

Doğum olayına bağlı aylıksız izin

Doğum yapan memurlara, doğum sonrasında kullanabilecekleri analık izin süresinin (doğum öncesinden aktarılan analık izin süreleri dahil)  bitiminden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir.

Eşi doğum yapan memurlara, doğum tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Eşi doğum yapan memurlara aylıksız izin verilmesinde, eşinin çalışıyor olup olmadığına bakılmaz.

Eşlerden her ikisinin de memur olması durumunda, memurların ikisi de 24 ay aylıksız izin kullanabilir.

Doğum nedeniyle aylıksız izin kullanma hakkı kazanan memurlar, hak kazanma tarihinden başlayarak 24 ay içerisinde (bu süre geçtikten sonra aylıksız izin alınamaz) tek seferde ya da bölümler halinde aylıksız izin kullanabilirler.

Evlat edinenlerin kullanabileceği aylıksız izin

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle birlikte veya tek başlarına evlat edinen ya da memur olmayan eşleri tarafından tek başına evlat edinen memurlara, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet makamlarının izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir.

Evlat edinen eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda, 24 aylık izin süresi, eşlerin talebi üzerine iki eş tarafından (aynı tarihlerde olmaması şartıyla)  birbirini izleyen iki bölüm hâlinde de kullandırılabilir.

Askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izin

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için görevinden ayrılan memurlar askerlik süresince aylıksız izinli sayılırlar.

Yurt dışında görevlendirme nedeniyle aylıksız izin

Yurt dışında Türk kültürünün tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ile soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilenlere, bu görev süresince aylıklı izin verilir. (Bu şekilde izin verilenlere, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek miktarda ödeme de yapılır.)

Öte yandan, yabancı devletlerin resmî kurumlarında veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev yapacak olan memurlara, ilgili Bakan onayıyla (he 3 yılda bir bu onay yenilenir) memuriyetleri süresince yabancı devletlerin resmî kurumlarında görev alınması halinde 10 yıla kadar, uluslararası kuruluşlarda görev alınması durumunda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Naklen atamalarda aylıksız izin

Başka yerdeki bir göreve naklen ya da yer değiştirme suretiyle atananlardan süresi içerisinde yeni görevlerine başlamayanlara, yeni görevlerine başlamaları için aylıksız 10 gün süre daha verilebilir.

Başka kurumlarda görevlendirme nedeniyle aylıksız izin

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların, başka kurumların sözleşmeli pozisyonlarda görevlendirilmesi ve bu şekilde görevlendirilen memurların kurumlarından aylıksız izinli sayılmasına imkan veren yasal düzenlemeler de yapılmaktadır.

Eğitim nedeniyle aylıksız izin  

Eğitim görmek amacıyla şahsen özel burs sağlayanlara, bu burstan istifade edebilmeleri için eğitimleri süresince aylıksız izin verilebilir.

Eşlerinin görev veya eğitiminden dolayı aylıksız izin

**Eşi yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olan memurun, eşinin atandığı yere atanamadığı durumlarda, talep etmesi hailinde, eşleri 1. ve 2. derece kalkınmada öncelikli bölgeler dışında görev yapan memurlara, eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aylıksız izin verilir.

**Burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşlerine, eşinin görevi veya öğrenimi süresince aylıksız izin verilebilir.

**Eğitim amacıyla şahsen sağladıkları özel burstan yararlanmaları için kendilerine aylıksız izin verilen memurların veya diğer personel kanunlarına tâbi olanların memur olan eşlerine de, eşlerinin eğitimi süresince aylıksız izin verilebilir.

**Yabancı devletlerin resmi kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapmak üzere kendilerine aylıksız izin verilenlerin memur olan eşlerine de, söz konusu görevler süresince aylıksız izin verilebilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.