logo yeni

MEMURLAR YENİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN AYLIKLARA NE ZAMAN HAK KAZANIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

atanmaİlk defa veya yeniden memuriyete atananlar ile görevde yükselme suretiyle ya da doğrudan başka bir kadroya atanan Devlet memurlarının, atandıkları göreve aybaşından önceki ya da sonraki bir tarihte başladıklarında, yeni görevlerinin mali haklarına ne zaman hak kazanacakları konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Yeni görev aylığına ne zaman hak kazanılacağıyla ilgili olarak, mevzuatta yer alan düzenlemeler ile konuya ilişkin karar ve görüşlerden hareketle değerlendirmeler yapılmaktadır.

İlgili Mevzuat Düzenlemeleri

Aylık ücrete hak kazanma konusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  ile Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararnamede ve Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde bazı hükümlere yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunda;

**147 nci maddesinde; aylığın, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade ettiği,

**43 üncü maddesinde; ek göstergelerin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı ve terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı,

**74 üncü maddesinde; memurların 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle naklen atanabilecekleri,

**161 inci maddesinde; bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memurun, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylığı alacağı,

**165 inci maddesinde; bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananların, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanacakları,

**167 nci maddesinde; yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde, derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecede hak edilen kademe aylığının alınacağı

hüküm altına alınmıştır.

Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede;

**14 üncü maddesinde; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödeme durumları hariç olmak üzere, zam ve tazminatların aybaşında aylıkla birlikte peşin ödeneceği

belirtilmiştir.

160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde;

**Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlara aylıkları, göreve başladıkları tarihten itibaren gün hesabıyla ay sonunda ödendiğinden, zam ve tazminatların da buna göre ödeneceği,

**Üst veya alt derecelere atanan ya da görev değişikliği yapan memurlar, atandıkları göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni derecelerinin aylığına hak kazandıklarından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatların da bu şekilde ödeneceği,

**657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre (torba kadro) atananların aylık ve diğer hakları, atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da göreve başladıkları günden itibaren ödeneceği

ifade edilmiştir.

Konuya İlişkin Karar ve Görüşler

Memurların yeni görev aylığına hak kazanmaları konusuyla ilgili olarak idari yargı yerleri tarafından verilen Kararlarda ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerinde,  farklı değerlendirmelere de rastlanabilmektedir.

-Başka göreve atananların aylık ve özlük hakları konusunda Karar …

-Başka bir göreve atananların yeni görev aylığına hak kazanması konusunda Karar …

-Daire Başkanı iken Müşavir olarak atanan kişinin özlük hakları konusunda Karar …

-Naklen atanan personelin özlük hakları konusunda DPB görüşü …

Değerlendirmemiz

Yukarıda belirttiğimiz düzenleme hükümleri ile karar ve görüşleri memurunyeri.com olarak bir arada değerlendirdiğimizde;

**Devlet memurlarına, bulundukları kadro unvanı için belirlenen mali hakların, o kadroda görev yaptıkları sürece ödeneceği ve ilişiklerinin kesilmesinden sonra memura o kadronun özlük haklarının artık ödenemeyeceği,

**Görevin niteliğinde değişiklik sonucunu doğurmayan derece yükselmelerinde, atama tarihini izleyen aybaşından itibaren o derecenin mali haklarından yararlanılacağı,

**Yapılan atamanın memurun görevinin niteliğinde veya unvanında değişikliğe neden olması durumunda, göreve başlama tarihi itibariyle yeni kadro unvanı için geçerli olan mali haklardan yararlanılacağı,

sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.