logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURA DERECE VE KADEME ARTIŞI GETİREN EĞİTİMLER

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

egitimDevlet memurluğuna girmeden önce ya da memuriyetleri sırasında görmüş oldukları bazı eğitim, staj ve kurslar memurlara ilave kademe ilerlemesi ve/veya derece yükselmesi sağlayabilmektedir.

Memuriyete giriş derece ve kademeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öğrenim düzeyine göre belirlenmiş olmakla birlikte, bazı eğitim, staj ve kursları görmüş olanlara ilave derece veya kademe verilmesi imkanı da getirilmiştir. Buna göre; 

-Bazı eğitim, staj veya kursları görmüş olan memurların; hangi kurumda, hangi hizmet sınıfında, hangi meslekte ya da kadroda görev alırlarsa alsınlar, memurluğa giriş derece ve kademelerine ilaveler yapılabilmektedir.

-Bazı eğitimleri almış olanlar için ise; sadece belli bir hizmet sınıfında, belli bir meslekte veya kurumda görev almaları durumunda ilave kademe ve derece verilmesi söz konusu olmaktadır.

Ancak eğitim, kurs veya staj nedeniyle ilave kademe ve derece verilmesine ilişkin düzenlemelerin bazılarının uygulamada hükümsüz kaldığı da görülebilmektedir. Avukatlık stajının memuriyet sırasında yapılamaması ya da bazı eğitim seviyeleri için normal eğitim süresi dışında ilave eğitime imkan kalmaması gibi durumlar buna örnek olarak gösterilebilir.

Eğitim, staj veya kurs nedeniyle her memur için geçerli olan ilave kademe veya derece uygulamaları:

EĞİTİM

MEMURİYETE ETKİSİ

*Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden;

-Tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri

-Biyolog unvanına sahip akademik personel

-Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar,

-Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları,

-İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları,

-Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları

1 Derece

*Tıpta uzmanlık belgesi alanlar

1 Derece

*Memurluğa girmeden önce veya memurlukları sırasında;

-Yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlar

-Yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlar

1 Kademe

*Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını;

-Üniversitede görevli iken kazananlar

-Üniversite dışındaki memuriyetlerde kazananlar

1 Derece

2 Kademe

*Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenler

Her yıl için 1 Kademe olmak üzere, en çok 2 Kademe

*Avukatlık stajını;

-Memur iken yapmış olanlar

-Açıkta iken yapmış olanlar

1 Kademe

2 Kademe

*Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen ve kurumları tarafından düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanlar

1 Kademe

*Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumları tarafından açılan mesleki kursları bitirenlerden;

-1 yıl süreli eğitim görenler

-2 yıl ve daha uzun süreli eğitim görenler

1 Kademe

1 Derece

*Bitirilen ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için

1 Kademe

Eğitim nedeniyle ilave kademe veya derece verilmesinin, memurun hizmet sınıfı veya görev unvanına göre belirlendiği bazı uygulamalar:

EĞİTİM

MEMURİYETE ETKİSİ

*Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla;

-Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci, matematiksel iktisatçı

-Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları

-Fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri uzmanlık yüksek okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri

-Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı

-Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları

-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları

-Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar

1 Derece

*Emniyet hizmetleri sınıfında görev alanlardan;

 -İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler

 -Lise ve dengi okulları bitirenler (Lise mezununun giriş derece ve kademesi esas alınarak)

 -Yükseköğrenimi bitirenler

2 Derece

1 Derece

1 Kademe

1 Derece

*Yükseköğrenim mezunu olmayan, Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük Muhafaza Memur ve Amiri

1 Derece

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.