logo yeni

calisanlar2 copy

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VE YARARLANMA USULÜ

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

aile2Devlet memurlarına, bazı şartlara bağlı olarak, eş ve çocuklarından dolayı aile yardımı ödemesi yapılabilmektedir.

Aile yardımı ödeneğinden yararlanabilmek için, memurun bu konudaki beyanı esas alınmakla birlikte, aile yardımı ödenmesini gerektiren durumlara ilişkin belgelerin bazen kurumlar tarafından istendiği de görülebilmektedir.

EŞ İÇİN AİLE YARDIMI

Eş için aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşi (resmi nikahlı) için ödenir.

Geçici bir süre için bile olsa, menfaat karşılığı çalışan veya sosyal güvenlik kurumundan aylık alan ya da aylık almamakla birlikte ticari sayılabilecek bir faaliyet yürütmek üzere sosyal güvenlik kurumuyla (isteğe bağlı sigortalılık hariç) ilişkilendirilen eş için; bu durumları devam ettiği sürece, memura aile yardımı ödenmez.

Eş için aile yardımına hak kazanma

Eş için aile yardımı ödeneğine, evlenme tarihini (resmi nikah tarihi) takip eden ay başından itibaren hak kazanılır. Memur, bu konudaki beyan tarihini izleyen aybaşından geçerli olarak da yardımdan yararlanır.

Eş için aile yardımının kesileceği haller

Eşin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması ya da sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan başlaması; eşin ölmesi; boşanma gibi durumlarda, olayın gerçekleştiği tarihi izleyen ay başından itibaren, eş için ödenmekte olan aile yardımı artık ödenmez.

Eş için aile yardımı miktarı

Eş için ödenecek aile yardımının miktarı, 2.134 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir.

2014 yılı memurlara eş için ödenecek aile yardımı miktarı 164,31 TL’dir.

Aylıksız izindeki eş için aile yardımı

Herhangi bir sebeple (doğum, askerlik, eğitim ve diğer haller) aylıksız izin kullanan ve bu dönem içerisinde menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eş için, memura söz konusu dönem için aile yardımı ödenebilir.

İşsizlik ödeneği alan eş için aile yardımı

İşsizlik ödeneğinden yararlanma durumunun, sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirme ya da aylık alma şeklinde değerlendirilemeyeceği ve işsizlik ödeneği almakta olan eş için memurun aile yardımı alabileceği düşünülmektedir.

Staj yapan eş için aile yardımı

Eğitim görmekte iken ya da bir meslek edinmeye yönelik olarak belirli süreli staj yapan veya çıraklık eğitimi alan ve bu çalışmalar nedeniyle gelir elde eden ve sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirilen eş için, memurunyeri.com olarak memura aile yardımı ödenebileceğini değerlendirmekteyiz.

ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

Çocuk için aile yardımı, memura; öz, üvey veya evlat edinmiş olduğu çocukları için bazı şartların varlığı halinde ödenir.

Çocuk için aile yardımına hak kazanma

Memur, çocuk için aile yardımı ödeneğine, çocuğun; doğduğu, evlat edinildiği veya geçiminin memur tarafından sağlayacağı üvey çocuk bulunması sonucunu doğuracak bir evliliğin yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren hak kazanır.

Eşlerin ikisinin de memur olması durumunda, çocuk için aile yardımı babaya verilir.

Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği verilen çocuk yardımı ödeneği daha düşük ise, memur olan diğer eşe sadece aradaki fark kadar aile yardımı ödenir. Fazla olması halinde ise memura çocuk için aile yardımı ödenmez.

Çocuk için aile yardımı hakkının kaybedileceği haller

Aşağıda belirtilen durumların gerçekleştiği tarihi izleyen ay başından itibaren, memura çocuk için ödenen aile yardımı artık ödenmez.

-Çocuğun evlenmesi.

-Erkek çocuğun 25 yaşını doldurması (çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler hariç).

-Çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç).

-Çocuğun ölmesi.

Çocuk için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmeyen bazı durumlar 

-Çocuk için ödenen aile yardımı, öğrenim yapan çocukların tatil devresi içerisindeki çalışmalarından dolayı kesilmez.

-Eşi ölen memurun çocuklarına yetim aylığı bağlanması, memurun çocuk için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmez.

Çocuk için aile yardımı miktarı

Her bir çocuk için ödenecek aile yardımının miktarı, 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir. Bu miktar, 72 aylık ve daha küçük olan çocuklar için bir kat artırımlı ödenir.

2014 yılında memurlara çocuk için ödenecek aile yardımı miktarı;

-72 ay ve daha küçük her bir çocuk için: 38,50 TL

-72 aydan büyük her bir çocuk için: 19,25 TL’dir.

Çocuk için aile yardımı ödenmesinde, çocukların sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Aile yardımından yararlanabilecek kaç çocuk varsa, hepsi için aile yardımı ödenir.

Burs alan çocuklar için aile yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet tarafından okutulan ve eğitim bursu alan çocuklar için aile yardımı ödenmediğini hükme bağlamış olmakla birlikte, 2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede, Devlet tarafından okutulan ve eğitim bursu alan çocukları için de memurlara 2014 ve 2015 yıllarında çocuk yardımı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Boşanma veya ayrılık hallerinde çocuk için aile yardımı

Eşinden mahkeme kararıyla ayrılan veya boşanan memurun, çocuk için almakta olduğu aile yardımı bazı durumlarda kesilmektedir.

-Mahkeme tarafından çocuğun verildiği eşin çalışmıyor olması durumunda, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir.

-Mahkeme tarafından çocuğun verildiği eş çalışıyor olmakla birlikte çocuk için aile yardımı almıyorsa, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir.

-Çocuğun verildiği eşin çocuk için aile yardımı almak istemesi halinde, çocuk için aile yardımı almakta olan memura bu ödeme artık yapılmaz.

-Eşlerin her ikisi de memur ise ve mahkeme kararında yardımın hangi tarafa ne oranda yapılacağı kararlaştırmış ise belirtilen şekilde yararlanılır.

-Eşlerin her ikisi de memur ise ve mahkeme kararında yardımın ödenmesine ilişkin karar verilmemişse,  çocuğun bırakıldığı memura çocuk için aile yardımı ödenir. Çocuğun bırakıldığı tarafın yardımı istememesi durumunda ise diğer taraf yardımdan yararlanabilir.

Üvey çocuk için aile yardımı

Aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları belirlenmesinde öz-üvey ayrımı yapılmamıştır. Çocuk üvey olsa bile, geçiminin Devlet memuru tarafından sağlanıyor olması durumunda, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir.

EŞ VE ÇOCUK İÇİN YAPILAN AİLE YARDIMINA İLİŞKİN ORTAK HUSUSLAR

Eş ve/veya çocuklar için yapılacak aile yardımı, Aile Yardımı Beyannamesi veya değişiklik beyannamesinin memur tarafından kuruma verilmesini izleyen aybaşından geçerli olarak her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.

Devlet memurlarına ödenen aile yardımından hiç bir vergi ve kesinti yapılmaz ve bu ödemeler borç için haczedilmez.

Eş ve/veya çocuk için aile yardımı alma hakkına sahip olmakla birlikte, beyanname verilmediği için aile yardımından yararlanılmamış olan dönemlere ilişkin olarak, talep edilmesi ve o dönemde hak sahibi olunduğunun belgelendirmesi halinde, memura geçmişe yönelik aile yardımı da ödenebileceği değerlendirilmektedir.

Aile yardımı ödenmesini gerektiren durumların ortadan kalkması halinde, memurun beyanı üzerine izleyen aybaşından geçerli olarak, ilgili aile yardımı ödemesi kesilir.

Aile yardımının kesilmesini gerektiren hallerin gerçekleştiğini çalıştıkları kurumlara bildirmeyen  memurlara fazladan yapılan ödemeler, tespit edilmesi halinde kurumları tarafından geri alınır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.