logo yeni

calisanlar2 copy

VEKALETEN ATANAN DEVLET MEMURLARININ ZAM VE TAZMİNATLARI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

vekaletKamu kurum ve kuruluşlarına ait bir kadroya kurum içinden ya da başka bir kurumdan vekaleten atanan Devlet memurlarına, bazı durumlarda vekalet edilen kadronun zam ve tazminatları da ödenebilmektedir.

Devlet memurlarının vekaleten atanması

Devlet Memurları Kanununa göre; kurumların boş kadrolarına ve memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içindeki veya diğer kurumlardaki Devlet memurlarının vekaleten atanmaları mümkündür.

Bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekaleten atanan memurlara, bazı durumlarda vekalet aylığı ödenmekle birlikte, bu memurlara vekalet ettikleri kadro veya görevler için belirlenmiş olan zam ve tazminatlar üzerinden ödeme yapılması da söz konusudur. (Bu yazıda sadece zam ve tazminat ödemelerine değinilecektir.)

Vekalet edilen kadronun zam ve tazminatından yararlanma koşulları

Vekalet edilen kadro görevi için “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararname”de belirlenmiş olan zam ve tazminatlar esas alınarak ödeme yapılabilmesi için, vekaletin;

-657 sayılı Kanunun vekaleten atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılmış olması ve bu durumun vekaleten atama onayında belirtilmiş olması,

-Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararname ile atama yapılabilecek kadrolara yapılan vekaleten atamanın ilgili Bakan; diğer kadrolara yapılan vekaleten atamaların ise o kadroya asil memuru atamaya yetkili olan amir tarafından yapılmış olması,

-Vekaleten atanan memurun, genel ve özel düzenlemeler uyarınca asaleten atanacaklarda aranan tüm şartlara (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) sahip olması

gerekmektedir.

Vekaleten atananlara ödenecek zam ve tazminat miktarı

Vekaleten atanmış olan Devlet memurlarının asıl kadro görevlerinde fiilen yararlanmakta oldukları zam ve tazminat miktarının toplam net tutarın, vekaleten atandıkları kadro için belirlenen zam ve tazminatların toplam net tutarından az olduğu durumlarda, aradaki fark vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ilgili memurlara ödenir.

Vekaleten atamalarda zam ve tazminat ödenmeyen durumlar

Bir göreve vekalet edilmesinin her durumda o görevin zam ve tazminatlarından yararlanılabileceği anlamına gelmediğini memurunyeri.com olarak söyleyebiliriz.

Vekalet görevinin zam ve tazminatlarından yararlanabilmek için, vekaletin bir kadro görevine ilişkin olması; vekaleten atanan memurun o kadroya asil olarak atanabilme şartlarını da taşıyor olması; vekalet edilen görev için belirlenen zam ve tazminat miktarının, ilgililerin asıl kadrolarında yararlanmakta oldukları zam ve tazminat miktarından yüksek olması gibi durumların varlığı da gerekmektedir.

Öte yandan;

Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere

-Vekaletleri sırasında çeşitli sebeplerle görevinden ayrı kalanlara, görevden ayrı kaldıkları süreler için (yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer vb.)

vekaleten atamadan kaynaklı zam ve tazminatlar ödenmez.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.