logo yeni

İLERİ TARİHLİ OLARAK YAPILAN EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

imzaDevlet memurları, kurumlarına yaptıkları başvurularla ileri bir tarihten geçerli olmak üzere emeklilik talebinde bulunabilmekte ve bazen başvuruyu yaptıktan sonra emekli olmaktan vazgeçebilmektedirler.

Görev yaptıkları kurumlarda ya da diğer kurumlarda emeklilik hakları bakımından daha üst düzeyde bulunan görevlere belli bir süreliğine atanarak o kadronun emekliliğe ilişkin haklarını kazandıktan sonra emekli olmak şartıyla atanan ve atama öncesinde kendilerinden ileri bir tarihli emeklilik dilekçesi alınan memurların, atama yapıldıktan sonra emekli olmaktan vazgeçtikleri durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Emekli olmaktan vazgeçme talepleri kurumları tarafından bazen uygun görülürken, bazı kurumlar ise memurun vazgeçmesine rağmen hakkında emeklilik işlemleri başlatabilmektedirler.

Emekli olmaya ilişkin ilgili düzenlemeler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 19 uncu maddesinde, “Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.” denilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ise emekliliğe ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Özetle, Kanunun;

-4 üncü maddesinin (c) bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan memurlar da sigortalı sayılmışlardır.

-38 inci maddesinin son fıkrasında, “Aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınan sigortalılık süreleri, sigortalılığın başlangıç tarihi ile sigortalının aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu, aylık bağlanması için istekte bulunmayan sigortalılar için ise ölüm tarihi arasında geçen süredir.” denildikten sonra, memurların sigortalılık süresinin; sigortalılığın başlangıç tarihi ile yetkili makamdan emekliye sevk onayı alınarak görevi ile ilişiğinin kesildiği ayın son günü arasında geçen süre olacağı belirtilmiştir.

-30 uncu maddesinin (b) bendinde, Devlet memurlarından yaşlılık aylığına hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacağı hükme bağlanmıştır.

-48 inci maddesinin (b) bendinde, Devlet memurlarının yaşlılık, malûllük veya vazife malûllüğü işlemlerinin, istek üzerine veya yaş haddi, malûllük veya vazife malûllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin onayı ile tekemmül edeceği ifade edilmiştir. Ayrıca,  özel kanun hükümleri hariç olmak üzere, yetkili makamın emekliye sevk onayının, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemeyeceği ve Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararname ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinin ise ilgili bakanın onayı ile tekemmül edeceği belirtilmiştir. Ancak, emekliye ayrılmak isteyen Devlet memurlarının, her durumda istekleri tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılacaktır.

Bu hükümlere göre;

-Memurların emeklilik hakkı bulunmakta olup, mevzuatta aksine hüküm bulunana haller dışında, emekli olmak memurun isteğine bağlıdır.

-Memurlardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

-İleri bir tarihten geçerli olacak şekilde verilen emeklilik dilekçelerine istinaden memurun ilişiğinin kesilmesi, en erken dilekçede belirtilen tarihte gerçekleşebilir.

-Memurun isteği üzerine yapılacak emeklilik işlemleri, görev yaptığı kurumun en yüksek amirinin onayı tarihinde tamamlanır.

-Emekliliğe sevk onayı, memurun talebinde belirttiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde gerçekleştirilir.

-Memurun dilekçesinde belirtilen emekli olma tarihinden önceki bir tarihi kapsayacak şekilde emekliye sevk onayı alınamaz.

Emeklilikten vazgeçmek mümkün mü?

Memurunyeri.com olarak;

**İleriki bir tarihte emekli olacağına dair dilekçe vermesi şartıyla ataması yapılan Devlet memurlarının "emekliye sevk onayının", başvuru dilekçelerinde belirtilen tarih ile bu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde alınabileceğini,

**"Emekliliğe sevk onayı" tarihinden önce, memurun başvuruda bulunarak emekli olmaktan vazgeçmesinin mümkün olduğunu ve emeklilikten vazgeçmek isteyen memurun herhangi bir gerekçe belirtmesine de gerek bulunmadığını,

**Emekli olmayı istediği tarihten önce memur hakkında emeklilik onayı alınarak emekliye sevk işleminin yapıldığı ileri sürülerek, memurun ememklilikten vazgeçme talebinin reddedilemeyeceğini

değerlendirilmekteyiz.

Konuya ilişkin örnek yargı kararı için tıklayınız... 

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.